Từ
Loading...
 
Reverse
Đến
Ngày khởi hành
lịch sử tìm kiếm
Một số nội dung trên trang này là bằng tiếng Nhật.
成田国際空港 東京(成田)
なりたこくさいくうこう
IATA: NRT
ICAO: RJAA
年間2,800万人以上が利用する日本を代表する空の玄関口。
ピーチなど国内系LCCに加え、海外系LCCの発着も多い。
vị trí千葉県

最寄り駅

リムジンバス

[会社] 東京空港交通、成田空港交通、京成バス、千葉交通、平和交通
[路線] 東京都内行き 空港連絡バス

hãng hàng không - 成田国際空港

thời gian biểu - 成田国際空港

số chuyến bay
Depature
Arrival
hôm nay

GK103
07:00
Tokyo(Narita)
詳細

JL6013
07:00
Tokyo(Narita)
詳細

JL6103
07:30
Tokyo(Narita)
詳細

IJ831
07:40
Tokyo(Narita)
詳細

GK105
08:05
Tokyo(Narita)
詳細

GK303
08:35
Tokyo(Narita)
詳細

NH5711
08:55
Tokyo(Narita)
詳細

VJ823
08:55
Tokyo(Narita)
詳細

JL6099
09:00
Tokyo(Narita)
詳細

NH6977
09:00
Tokyo(Narita)
詳細

GK641
09:00
Tokyo(Narita)
詳細

KE706
09:05
Tokyo(Narita)
詳細

HX611
09:05
Tokyo(Narita)
詳細

XJ601
09:15
Tokyo(Narita)
詳細

CI107
09:20
Tokyo(Narita)
詳細

JL827
09:25
Tokyo(Narita)
11:45
Dalian
詳細

NH919
09:30
Tokyo(Narita)
詳細

VJ933
09:30
Tokyo(Narita)
詳細

JL741
09:30
Tokyo(Narita)
13:35
Manila
詳細

IJ621
09:30
Tokyo(Narita)
詳細

NH9701
09:30
Tokyo(Narita)
詳細

JL873
09:35
Tokyo(Narita)
詳細

NH5321
09:35
Tokyo(Narita)
14:00
Cebu
詳細

MU8722
09:35
Tokyo(Narita)
詳細

GK203
09:40
Tokyo(Narita)
詳細

TG641
09:45
Tokyo(Narita)
15:15
Bangkok
詳細

NH5953
09:45
Tokyo(Narita)
15:15
Bangkok
詳細

NH214
09:55
Tokyo(Narita)
12:10
Fukuoka
詳細

VN311
10:00
Tokyo(Narita)
詳細

MH89
10:10
Tokyo(Narita)
詳細

JL7091
10:10
Tokyo(Narita)
詳細

NH2153
10:15
Tokyo(Narita)
詳細

SL301
10:30
Tokyo(Narita)
詳細

JL957
10:35
Tokyo(Narita)
13:05
Busan
詳細

JL6129
10:35
Tokyo(Narita)
詳細

JL7043
10:35
Tokyo(Narita)
詳細

JL773
10:50
Tokyo(Narita)
詳細

JL725
10:55
Tokyo(Narita)
16:55
Jakarta
詳細

IJ253
11:00
Tokyo(Narita)
14:15
Tianjin
詳細

LJ202
11:00
Tokyo(Narita)
詳細

NH5471
11:00
Tokyo(Narita)
17:45
Bali
詳細

OZ9711
11:05
Tokyo(Narita)
13:30
Busan
詳細

BX111
11:05
Tokyo(Narita)
13:30
Busan
詳細

JL723
11:15
Tokyo(Narita)
詳細

UA827
11:15
Tokyo(Narita)
15:50
Guam
詳細

IT201
11:25
Tokyo(Narita)
詳細

7C1101
11:35
Tokyo(Narita)
詳細

JL6003
11:35
Tokyo(Narita)
詳細

NH5955
11:45
Tokyo(Narita)
17:05
Bangkok
詳細

HX607
11:50
Tokyo(Narita)
詳細

BX115
11:55
Tokyo(Narita)
14:20
Daegu
詳細

GK509
12:05
Tokyo(Narita)
14:20
Fukuoka
詳細

JL5139
12:25
Tokyo(Narita)
詳細

BR107
12:25
Tokyo(Narita)
詳細

IJ701
12:30
Tokyo(Narita)
15:00
Saga
詳細

GK423
12:40
Tokyo(Narita)
14:25
Kochi
詳細

KE716
12:45
Tokyo(Narita)
15:20
Busan
詳細

NH5849
13:00
Tokyo(Narita)
詳細

MU728
13:00
Tokyo(Narita)
詳細

GK603
13:10
Tokyo(Narita)
15:10
Oita
詳細

JL6069
13:10
Tokyo(Narita)
15:10
Oita
詳細

NH6971
13:20
Tokyo(Narita)
詳細

NH5337
13:25
Tokyo(Narita)
17:40
Manila
詳細

GK613
13:30
Tokyo(Narita)
詳細

JL6095
13:30
Tokyo(Narita)
詳細

JL6035
13:35
Tokyo(Narita)
14:45
詳細

GK623
13:40
Tokyo(Narita)
詳細

NH959
13:45
Tokyo(Narita)
詳細

MM505
13:45
Tokyo(Narita)
詳細

JL5601
13:50
Tokyo(Narita)
詳細

MU524
13:50
Tokyo(Narita)
詳細

CZ4861
13:50
Tokyo(Narita)
詳細

XW101
13:55
Tokyo(Narita)
詳細

CA952
14:00
Tokyo(Narita)
16:25
Dalian
詳細

NH5807
14:00
Tokyo(Narita)
詳細

CZ8310
14:20
Tokyo(Narita)
詳細

JL7025
14:20
Tokyo(Narita)
詳細

7C1153
14:25
Tokyo(Narita)
16:55
Busan
詳細

XJ603
14:25
Tokyo(Narita)
詳細

CI101
14:35
Tokyo(Narita)
詳細

VN303
14:55
Tokyo(Narita)
詳細

NH9703
14:55
Tokyo(Narita)
詳細

CA930
14:55
Tokyo(Narita)
詳細

IJ101
15:00
Tokyo(Narita)
17:55
Ningbo
詳細

JL7045
15:20
Tokyo(Narita)
詳細

UO849
15:20
Tokyo(Narita)
詳細

S76282
15:25
Tokyo(Narita)
詳細

NH5902
15:30
Tokyo(Narita)
20:05
Macau
詳細

NH491
15:55
Tokyo(Narita)
詳細

JL6111
16:10
Tokyo(Narita)
詳細

JL7047
16:45
Tokyo(Narita)
詳細

NH831
16:45
Tokyo(Narita)
詳細

MM527
16:50
Tokyo(Narita)
19:10
Fukuoka
詳細

JL3005
16:55
Tokyo(Narita)
詳細

MU522
16:55
Tokyo(Narita)
詳細

JL5207
17:00
Tokyo(Narita)
詳細

NH493
17:10
Tokyo(Narita)
詳細

JL6029
17:20
Tokyo(Narita)
詳細

TG677
17:30
Tokyo(Narita)
22:30
Bangkok
詳細

NH3131
17:30
Tokyo(Narita)
詳細

NH5951
17:30
Tokyo(Narita)
22:30
Bangkok
詳細

NH313
17:30
Tokyo(Narita)
詳細

NH807
17:35
Tokyo(Narita)
22:55
Bangkok
詳細

CI105
17:45
Tokyo(Narita)
詳細

UA197
17:45
Tokyo(Narita)
22:35
Guam
詳細

JL6131
17:45
Tokyo(Narita)
詳細

NH819
17:55
Tokyo(Narita)
21:55
Manila
詳細

NH2155
17:55
Tokyo(Narita)
詳細

CX505
18:00
Tokyo(Narita)
詳細

JL7049
18:00
Tokyo(Narita)
詳細

JL811
18:00
Tokyo(Narita)
詳細

JL745
18:05
Tokyo(Narita)
22:10
Manila
詳細

NH801
18:05
Tokyo(Narita)
詳細

NH937
18:10
Tokyo(Narita)
22:00
Wuhan
詳細

NH2159
18:20
Tokyo(Narita)
詳細

JL3009
18:25
Tokyo(Narita)
詳細

NH811
18:25
Tokyo(Narita)
詳細

JL3087
18:30
Tokyo(Narita)
詳細

JL969
18:30
Tokyo(Narita)
21:00
Busan
詳細

JL308
18:30
Tokyo(Narita)
詳細

NH805
18:35
Tokyo(Narita)
23:55
Bangkok
詳細

BR2179
18:40
Tokyo(Narita)
詳細

JL3049
18:45
Tokyo(Narita)
詳細

MM635
18:50
Tokyo(Narita)
詳細

NH921
18:50
Tokyo(Narita)
詳細

ZE604
19:00
Tokyo(Narita)
詳細

KE5744
19:00
Tokyo(Narita)
詳細

JL771
19:00
Tokyo(Narita)
06:50
Sydney
詳細

JL305
19:00
Tokyo(Narita)
21:15
Fukuoka
詳細

VN3309
19:05
Tokyo(Narita)
詳細

IBX023
19:10
Tokyo(Narita)
20:25
Komatsu
詳細

MU8726
19:10
Tokyo(Narita)
詳細

NH3123
19:10
Tokyo(Narita)
20:25
Komatsu
詳細

NH6975
19:20
Tokyo(Narita)
詳細

NH5908
19:20
Tokyo(Narita)
00:10
Macau
詳細

KE714
19:30
Tokyo(Narita)
22:00
Busan
詳細

CA920
19:30
Tokyo(Narita)
詳細

7C1107
19:45
Tokyo(Narita)
詳細

CI109
20:00
Tokyo(Narita)
詳細

UO651
20:05
Tokyo(Narita)
詳細

JL5089
20:10
Tokyo(Narita)
04:40
Cairns
詳細

NH5805
20:20
Tokyo(Narita)
詳細

SQ11
20:25
Tokyo(Narita)
詳細

5J5057
20:35
Tokyo(Narita)
01:10
Manila
詳細

GK211
20:40
Tokyo(Narita)
詳細

JQ12
20:55
Tokyo(Narita)
詳細

UA874
21:20
Tokyo(Narita)
01:50
Guam
詳細

NH6454
21:20
Tokyo(Narita)
01:50
Guam
詳細

MH71
22:30
Tokyo(Narita)
詳細
số chuyến bay
Depature
Arrival
hôm nay

IJ213
07:00
Tokyo(Narita)
08:55
Harbin
詳細

GK401
07:30
Tokyo(Narita)
詳細

MM312
07:35
Tokyo(Narita)
詳細

MM503
08:00
Tokyo(Narita)
詳細

JL6015
08:05
Tokyo(Narita)
詳細

JL6115
08:35
Tokyo(Narita)
詳細

5J5063
08:55
Tokyo(Narita)
13:30
Cebu
詳細

CA158
08:55
Tokyo(Narita)
詳細

JL7041
09:00
Tokyo(Narita)
詳細

OZ107
09:00
Tokyo(Narita)
詳細

CX509
09:00
Tokyo(Narita)
詳細

JL5201
09:05
Tokyo(Narita)
詳細

IJ357
09:05
Tokyo(Narita)
詳細

JL5045
09:20
Tokyo(Narita)
詳細

MM583
09:20
Tokyo(Narita)
詳細

CZ4865
09:25
Tokyo(Narita)
11:45
Dalian
詳細

VN301
09:30
Tokyo(Narita)
詳細

PR431
09:30
Tokyo(Narita)
13:40
Manila
詳細

CA6662
09:30
Tokyo(Narita)
詳細

JL941
09:30
Tokyo(Narita)
14:15
Guam
詳細

NH5335
09:30
Tokyo(Narita)
13:40
Manila
詳細

TR869
09:35
Tokyo(Narita)
詳細

PR435
09:35
Tokyo(Narita)
14:00
Cebu
詳細

CZ4859
09:35
Tokyo(Narita)
詳細

JL6001
09:40
Tokyo(Narita)
詳細

NH809
09:45
Tokyo(Narita)
詳細

NH2141
09:55
Tokyo(Narita)
12:10
Fukuoka
詳細

NH9715
10:00
Tokyo(Narita)
詳細

CA6688
10:10
Tokyo(Narita)
12:30
Dalian
詳細

GK507
10:10
Tokyo(Narita)
12:30
Fukuoka
詳細

NH215
10:15
Tokyo(Narita)
詳細

JL3083
10:25
Tokyo(Narita)
詳細

GK413
10:35
Tokyo(Narita)
詳細

KE5714
10:35
Tokyo(Narita)
13:05
Busan
詳細

CX501
10:35
Tokyo(Narita)
詳細

NH817
10:40
Tokyo(Narita)
詳細

MU272
10:55
Tokyo(Narita)
詳細

JL5603
10:55
Tokyo(Narita)
詳細

NH813
11:00
Tokyo(Narita)
16:25
Yangon
詳細

KE5742
11:00
Tokyo(Narita)
詳細

JL5013
11:00
Tokyo(Narita)
17:45
Bali
詳細

SQ637
11:05
Tokyo(Narita)
詳細

7C1115
11:15
Tokyo(Narita)
詳細

MH9117
11:15
Tokyo(Narita)
詳細

NH6456
11:15
Tokyo(Narita)
15:50
Guam
詳細

GK205
11:35
Tokyo(Narita)
詳細

MM585
11:35
Tokyo(Narita)
詳細

TR899
11:45
Tokyo(Narita)
詳細

TG643
11:45
Tokyo(Narita)
17:05
Bangkok
詳細

ZE602
11:50
Tokyo(Narita)
詳細

JL6051
12:05
Tokyo(Narita)
14:20
Fukuoka
詳細

CI103
12:25
Tokyo(Narita)
詳細

NH5831
12:25
Tokyo(Narita)
詳細

AE267
12:30
Tokyo(Narita)
詳細

MM587
12:35
Tokyo(Narita)
詳細

JL5231
12:45
Tokyo(Narita)
15:20
Busan
詳細

GK113
12:55
Tokyo(Narita)
詳細

BR183
13:00
Tokyo(Narita)
詳細

5J5055
13:05
Tokyo(Narita)
17:20
Manila
詳細

RS702
13:10
Tokyo(Narita)
詳細

OZ101
13:20
Tokyo(Narita)
詳細

PR427
13:25
Tokyo(Narita)
17:40
Manila
詳細

GK635
13:30
Tokyo(Narita)
詳細

JL6077
13:30
Tokyo(Narita)
詳細

MM545
13:35
Tokyo(Narita)
16:35
Amami
詳細

GK777
13:35
Tokyo(Narita)
14:45
詳細

JL6087
13:40
Tokyo(Narita)
詳細

CA6658
13:45
Tokyo(Narita)
詳細

HO1380
13:45
Tokyo(Narita)
詳細

JL877
13:50
Tokyo(Narita)
詳細

7C1105
13:50
Tokyo(Narita)
詳細

TR101
13:55
Tokyo(Narita)
詳細

KE704
14:00
Tokyo(Narita)
詳細

BR197
14:00
Tokyo(Narita)
詳細

JL5205
14:00
Tokyo(Narita)
詳細

CX527
14:20
Tokyo(Narita)
詳細

NH5323
14:25
Tokyo(Narita)
18:55
Cebu
詳細

PR433
14:25
Tokyo(Narita)
18:55
Cebu
詳細

JL5047
14:35
Tokyo(Narita)
詳細

IJ833
14:45
Tokyo(Narita)
詳細

JL6055
14:55
Tokyo(Narita)
17:20
Fukuoka
詳細

GK513
14:55
Tokyo(Narita)
17:20
Fukuoka
詳細

NH5713
14:55
Tokyo(Narita)
詳細

MM589
15:05
Tokyo(Narita)
詳細

CX451
15:20
Tokyo(Narita)
詳細

JL7099
15:25
Tokyo(Narita)
詳細

HX609
15:30
Tokyo(Narita)
詳細

NX861
15:30
Tokyo(Narita)
20:05
Macau
詳細

GK409
16:10
Tokyo(Narita)
詳細

NH2177
16:40
Tokyo(Narita)
詳細

CX521
16:45
Tokyo(Narita)
詳細

VN3307
16:45
Tokyo(Narita)
詳細

NH803
16:50
Tokyo(Narita)
詳細

JL5605
16:55
Tokyo(Narita)
詳細

UO871
17:00
Tokyo(Narita)
詳細

KE2
17:00
Tokyo(Narita)
詳細

NH815
17:15
Tokyo(Narita)
詳細

GK119
17:20
Tokyo(Narita)
詳細

JL6059
17:30
Tokyo(Narita)
19:45
Fukuoka
詳細

GK517
17:30
Tokyo(Narita)
19:45
Fukuoka
詳細

IBX031
17:30
Tokyo(Narita)
詳細

TG6007
17:35
Tokyo(Narita)
22:55
Bangkok
詳細

GK417
17:45
Tokyo(Narita)
詳細

NH2145
17:45
Tokyo(Narita)
20:00
Fukuoka
詳細

JL5175
17:45
Tokyo(Narita)
詳細

NH6458
17:45
Tokyo(Narita)
22:35
Guam
詳細

IJ623
17:55
Tokyo(Narita)
詳細

PR1401
17:55
Tokyo(Narita)
21:55
Manila
詳細

CI9909
18:00
Tokyo(Narita)
詳細

JL711
18:00
Tokyo(Narita)
詳細

JL809
18:00
Tokyo(Narita)
詳細

NH2179
18:05
Tokyo(Narita)
詳細

7C1103
18:10
Tokyo(Narita)
詳細

JL707
18:15
Tokyo(Narita)
23:35
Bangkok
詳細

NH495
18:25
Tokyo(Narita)
詳細

JL6063
18:25
Tokyo(Narita)
20:50
Fukuoka
詳細

GK529
18:25
Tokyo(Narita)
20:50
Fukuoka
詳細

KE5716
18:30
Tokyo(Narita)
21:00
Busan
詳細

JL751
18:30
Tokyo(Narita)
詳細

TG6005
18:35
Tokyo(Narita)
23:55
Bangkok
詳細

NH823
18:40
Tokyo(Narita)
詳細

BX113
18:40
Tokyo(Narita)
20:30
Busan
詳細

JL304
18:45
Tokyo(Narita)
詳細

CA6660
18:50
Tokyo(Narita)
詳細

JL6119
19:00
Tokyo(Narita)
詳細

LJ204
19:00
Tokyo(Narita)
詳細

GK309
19:00
Tokyo(Narita)
詳細

JL3057
19:00
Tokyo(Narita)
21:15
Fukuoka
詳細

NH833
19:05
Tokyo(Narita)
詳細

UO647
19:05
Tokyo(Narita)
詳細

CZ4863
19:10
Tokyo(Narita)
詳細

JL879
19:10
Tokyo(Narita)
詳細

OZ105
19:20
Tokyo(Narita)
詳細

QF80
19:20
Tokyo(Narita)
詳細

NX867
19:20
Tokyo(Narita)
00:10
Macau
詳細

JL5161
19:30
Tokyo(Narita)
22:00
Busan
詳細

GK41
19:40
Tokyo(Narita)
23:50
Manila
詳細

JL5049
20:00
Tokyo(Narita)
詳細

MM595
20:00
Tokyo(Narita)
詳細

JQ26
20:10
Tokyo(Narita)
04:40
Cairns
詳細

XJ607
20:15
Tokyo(Narita)
詳細

BR195
20:20
Tokyo(Narita)
詳細

7C1119
20:30
Tokyo(Narita)
23:00
Daegu
詳細

JL6007
20:40
Tokyo(Narita)
詳細

GK23
20:50
Tokyo(Narita)
詳細

JL5081
20:55
Tokyo(Narita)
詳細

IT9203
21:20
Tokyo(Narita)
詳細

MM627
22:20
Tokyo(Narita)
詳細

JL7093
22:30
Tokyo(Narita)
詳細
ホテル予約