Từ
Loading...
 
Reverse
Đến
Ngày khởi hành
lịch sử tìm kiếm
Một số nội dung trên trang này là bằng tiếng Nhật.
成田国際空港 東京(成田)
なりたこくさいくうこう
IATA: NRT
ICAO: RJAA
年間2,800万人以上が利用する日本を代表する空の玄関口。
ピーチなど国内系LCCに加え、海外系LCCの発着も多い。
vị trí千葉県

最寄り駅

リムジンバス

[会社] 東京空港交通、成田空港交通、京成バス、千葉交通、平和交通
[路線] 東京都内行き 空港連絡バス

hãng hàng không - 成田国際空港

thời gian biểu - 成田国際空港

số chuyến bay
Depature
Arrival
hôm nay

JL6005
07:05
Tokyo(Narita)
詳細

GK619
07:20
Tokyo(Narita)
詳細

JL6075
07:20
Tokyo(Narita)
詳細

GK323
07:30
Tokyo(Narita)
10:40
Miyako
詳細

JL6127
07:40
Tokyo(Narita)
詳細

GK105
08:00
Tokyo(Narita)
詳細

GK303
08:10
Tokyo(Narita)
詳細

GK621
08:15
Tokyo(Narita)
詳細

MM565
08:30
Tokyo(Narita)
詳細

GK601
08:30
Tokyo(Narita)
10:20
Oita
詳細

MM361
08:45
Tokyo(Narita)
10:40
Oita
詳細

MM503
09:30
Tokyo(Narita)
詳細

MM591
09:35
Tokyo(Narita)
11:35
Kushiro
詳細

MM523
09:55
Tokyo(Narita)
12:00
Fukuoka
詳細

JL3083
10:25
Tokyo(Narita)
詳細

MM351
10:30
Tokyo(Narita)
詳細

GK109
10:55
Tokyo(Narita)
詳細

GK643
11:35
Tokyo(Narita)
詳細

GK509
12:25
Tokyo(Narita)
14:35
Fukuoka
詳細

JL6137
12:45
Tokyo(Narita)
14:25
Kochi
詳細

JL6003
12:45
Tokyo(Narita)
詳細

JL6095
13:00
Tokyo(Narita)
詳細

MM553
13:15
Tokyo(Narita)
詳細

OZ101
13:20
Tokyo(Narita)
詳細

MU524
13:50
Tokyo(Narita)
詳細

NH5807
14:15
Tokyo(Narita)
詳細

GK113
14:20
Tokyo(Narita)
詳細

PR433
14:40
Tokyo(Narita)
18:25
Cebu
詳細

KE704
14:55
Tokyo(Narita)
詳細

MM525
14:55
Tokyo(Narita)
17:00
Fukuoka
詳細

MM579
15:00
Tokyo(Narita)
詳細

GK309
15:00
Tokyo(Narita)
詳細

JL6059
16:30
Tokyo(Narita)
18:40
Fukuoka
詳細

JL6024
16:55
Tokyo(Narita)
詳細

NH493
17:10
Tokyo(Narita)
詳細

JL6061
17:30
Tokyo(Narita)
19:40
Fukuoka
詳細

IJ623
17:45
Tokyo(Narita)
詳細

JL745
18:00
Tokyo(Narita)
21:40
Manila
詳細

JL6111
18:00
Tokyo(Narita)
詳細

MM320
19:55
Tokyo(Narita)
詳細
số chuyến bay
Depature
Arrival
hôm nay

GK201
07:05
Tokyo(Narita)
詳細

MM531
07:20
Tokyo(Narita)
詳細

JL6141
07:30
Tokyo(Narita)
10:40
Miyako
詳細

GK411
07:40
Tokyo(Narita)
詳細

MM501
07:45
Tokyo(Narita)
詳細

JL6015
08:00
Tokyo(Narita)
詳細

JL6115
08:10
Tokyo(Narita)
詳細

JL6085
08:15
Tokyo(Narita)
詳細

JL6067
08:30
Tokyo(Narita)
10:20
Oita
詳細

GK505
08:45
Tokyo(Narita)
10:50
Fukuoka
詳細

MM567
09:00
Tokyo(Narita)
詳細

PR435
09:35
Tokyo(Narita)
13:30
Cebu
詳細

NH5321
09:35
Tokyo(Narita)
13:30
Cebu
詳細

MM541
10:25
Tokyo(Narita)
13:05
Amami
詳細

GK507
10:30
Tokyo(Narita)
12:45
Fukuoka
詳細

JL6019
10:55
Tokyo(Narita)
詳細

JL6097
11:35
Tokyo(Narita)
詳細

JL6051
12:25
Tokyo(Narita)
14:35
Fukuoka
詳細

GK423
12:45
Tokyo(Narita)
14:25
Kochi
詳細

GK205
12:45
Tokyo(Narita)
詳細

GK635
13:00
Tokyo(Narita)
詳細

PR427
13:10
Tokyo(Narita)
16:45
Manila
詳細

NH6971
13:20
Tokyo(Narita)
詳細

GK305
13:50
Tokyo(Narita)
詳細

JL6117
13:50
Tokyo(Narita)
詳細

BR197
14:15
Tokyo(Narita)
詳細

JL6023
14:20
Tokyo(Narita)
詳細

NH5323
14:40
Tokyo(Narita)
18:25
Cebu
詳細

JL5205
14:55
Tokyo(Narita)
詳細

JL6119
15:00
Tokyo(Narita)
詳細

IJ833
15:00
Tokyo(Narita)
詳細

NH491
16:00
Tokyo(Narita)
詳細

GK517
16:30
Tokyo(Narita)
18:40
Fukuoka
詳細

GK117
16:55
Tokyo(Narita)
詳細

NH819
17:15
Tokyo(Narita)
20:55
Manila
詳細

GK519
17:30
Tokyo(Narita)
19:40
Fukuoka
詳細

NH495
17:55
Tokyo(Narita)
詳細

GK407
18:00
Tokyo(Narita)
詳細

JL3087
18:30
Tokyo(Narita)
詳細
ホテル予約