Từ
Loading...
 
Reverse
Đến
Ngày khởi hành
lịch sử tìm kiếm
Một số nội dung trên trang này là bằng tiếng Nhật.
成田国際空港 東京(成田)
なりたこくさいくうこう
IATA: NRT
ICAO: RJAA
年間2,800万人以上が利用する日本を代表する空の玄関口。
ピーチなど国内系LCCに加え、海外系LCCの発着も多い。
vị trí千葉県

最寄り駅

リムジンバス

[会社] 東京空港交通、成田空港交通、京成バス、千葉交通、平和交通
[路線] 東京都内行き 空港連絡バス

hãng hàng không - 成田国際空港

thời gian biểu - 成田国際空港

số chuyến bay
Depature
Arrival
hôm nay

GK501
06:05
Tokyo(Narita)
08:15
Fukuoka
詳細

GK103
07:00
Tokyo(Narita)
詳細

JL6091
07:25
Tokyo(Narita)
詳細

GK401
07:30
Tokyo(Narita)
詳細

MM581
07:30
Tokyo(Narita)
詳細

IJ831
07:40
Tokyo(Narita)
詳細

JL6127
07:55
Tokyo(Narita)
詳細

JL6015
08:05
Tokyo(Narita)
詳細

JL6047
08:15
Tokyo(Narita)
10:25
Fukuoka
詳細

GK619
08:25
Tokyo(Narita)
詳細

MM541
08:30
Tokyo(Narita)
11:30
Amami
詳細

JL6115
08:35
Tokyo(Narita)
詳細

GK303
08:35
Tokyo(Narita)
詳細

VJ823
08:55
Tokyo(Narita)
詳細

NH5711
08:55
Tokyo(Narita)
詳細

OZ107
09:00
Tokyo(Narita)
詳細

CX509
09:00
Tokyo(Narita)
詳細

JL6099
09:00
Tokyo(Narita)
詳細

KE706
09:05
Tokyo(Narita)
詳細

XJ601
09:15
Tokyo(Narita)
詳細

CI107
09:20
Tokyo(Narita)
詳細

MM583
09:20
Tokyo(Narita)
詳細

VN301
09:30
Tokyo(Narita)
詳細

JL941
09:30
Tokyo(Narita)
14:15
Guam
詳細

IJ621
09:30
Tokyo(Narita)
詳細

JL741
09:30
Tokyo(Narita)
13:35
Manila
詳細

D7553
09:30
Tokyo(Narita)
詳細

PR435
09:35
Tokyo(Narita)
14:00
Cebu
詳細

GK203
09:40
Tokyo(Narita)
詳細

GK107
09:45
Tokyo(Narita)
詳細

NH214
09:55
Tokyo(Narita)
12:15
Fukuoka
詳細

NH9715
10:00
Tokyo(Narita)
詳細

VN311
10:00
Tokyo(Narita)
詳細

JL7091
10:10
Tokyo(Narita)
詳細

GK507
10:10
Tokyo(Narita)
12:30
Fukuoka
詳細

NH2153
10:15
Tokyo(Narita)
詳細

JL3083
10:25
Tokyo(Narita)
詳細

JL957
10:35
Tokyo(Narita)
13:05
Busan
詳細

CX501
10:35
Tokyo(Narita)
詳細

JL7043
10:35
Tokyo(Narita)
詳細

JL6019
10:45
Tokyo(Narita)
詳細

JL773
10:50
Tokyo(Narita)
詳細

LJ202
11:00
Tokyo(Narita)
詳細

JL5013
11:00
Tokyo(Narita)
17:45
Bali
詳細

BX111
11:05
Tokyo(Narita)
13:30
Busan
詳細

OZ9711
11:05
Tokyo(Narita)
13:30
Busan
詳細

MH9117
11:05
Tokyo(Narita)
詳細

JL805
11:15
Tokyo(Narita)
詳細

JL6003
11:35
Tokyo(Narita)
詳細

GK205
11:35
Tokyo(Narita)
詳細

HX607
11:50
Tokyo(Narita)
詳細

TW212
12:00
Tokyo(Narita)
詳細

JL6051
12:05
Tokyo(Narita)
14:20
Fukuoka
詳細

IJ253
12:10
Tokyo(Narita)
15:25
Tianjin
詳細

CI103
12:25
Tokyo(Narita)
詳細

IJ701
12:30
Tokyo(Narita)
15:00
Saga
詳細

JL6137
12:40
Tokyo(Narita)
14:25
Kochi
詳細

MM623
12:40
Tokyo(Narita)
詳細

JL5231
12:45
Tokyo(Narita)
15:20
Busan
詳細

JL6023
12:55
Tokyo(Narita)
詳細

BR183
13:00
Tokyo(Narita)
詳細

5J5055
13:05
Tokyo(Narita)
17:20
Manila
詳細

OZ101
13:20
Tokyo(Narita)
詳細

GK405
13:25
Tokyo(Narita)
詳細

JL6107
13:25
Tokyo(Narita)
詳細

JL6077
13:30
Tokyo(Narita)
詳細

GK635
13:30
Tokyo(Narita)
詳細

GK777
13:35
Tokyo(Narita)
14:45
詳細

GK623
13:40
Tokyo(Narita)
詳細

HO1380
13:45
Tokyo(Narita)
詳細

TR101
13:55
Tokyo(Narita)
詳細

JL5205
14:00
Tokyo(Narita)
詳細

NH5807
14:00
Tokyo(Narita)
詳細

CX527
14:20
Tokyo(Narita)
詳細

XJ603
14:25
Tokyo(Narita)
詳細

7C1153
14:25
Tokyo(Narita)
16:55
Busan
詳細

CI101
14:35
Tokyo(Narita)
詳細

GK127
14:40
Tokyo(Narita)
詳細

MM533
14:40
Tokyo(Narita)
詳細

GK209
14:45
Tokyo(Narita)
詳細

VN303
14:55
Tokyo(Narita)
詳細

GK513
14:55
Tokyo(Narita)
17:20
Fukuoka
詳細

IJ101
15:00
Tokyo(Narita)
17:55
Ningbo
詳細

MM589
15:05
Tokyo(Narita)
詳細

UO849
15:20
Tokyo(Narita)
詳細

JL7099
15:25
Tokyo(Narita)
詳細

NX861
15:30
Tokyo(Narita)
20:05
Macau
詳細

JL6117
15:55
Tokyo(Narita)
詳細

GK409
16:10
Tokyo(Narita)
詳細

JL6057
16:15
Tokyo(Narita)
18:30
Fukuoka
詳細

MM591
16:25
Tokyo(Narita)
詳細

NH831
16:45
Tokyo(Narita)
詳細

JL7047
16:45
Tokyo(Narita)
詳細

JL3005
16:55
Tokyo(Narita)
詳細

JL6079
16:55
Tokyo(Narita)
詳細

KE2
17:00
Tokyo(Narita)
詳細

NH493
17:10
Tokyo(Narita)
詳細

GK119
17:20
Tokyo(Narita)
詳細

NH313
17:30
Tokyo(Narita)
詳細

TW202
17:30
Tokyo(Narita)
20:00
Daegu
詳細

JL6059
17:30
Tokyo(Narita)
19:45
Fukuoka
詳細

JL6131
17:45
Tokyo(Narita)
詳細

CI105
17:45
Tokyo(Narita)
詳細

NH2145
17:45
Tokyo(Narita)
20:05
Fukuoka
詳細

JL759
17:50
Tokyo(Narita)
詳細

NH835
17:55
Tokyo(Narita)
23:55
Jakarta
詳細

NH2155
17:55
Tokyo(Narita)
詳細

CI9909
18:00
Tokyo(Narita)
詳細

JL6071
18:00
Tokyo(Narita)
20:10
Oita
詳細

CX505
18:00
Tokyo(Narita)
詳細

JL809
18:00
Tokyo(Narita)
詳細

NH2179
18:05
Tokyo(Narita)
詳細

JL735
18:10
Tokyo(Narita)
詳細

NH2159
18:20
Tokyo(Narita)
詳細

NH811
18:25
Tokyo(Narita)
詳細

NH495
18:25
Tokyo(Narita)
詳細

BX1133
18:30
Tokyo(Narita)
21:05
Busan
詳細

JL969
18:30
Tokyo(Narita)
21:00
Busan
詳細

KE5716
18:30
Tokyo(Narita)
21:00
Busan
詳細

JL3087
18:30
Tokyo(Narita)
詳細

JL3049
18:45
Tokyo(Narita)
詳細

JL3057
18:55
Tokyo(Narita)
21:15
Fukuoka
詳細

KE5744
19:00
Tokyo(Narita)
詳細

JL6119
19:00
Tokyo(Narita)
詳細

ZE604
19:00
Tokyo(Narita)
詳細

TW5950
19:00
Tokyo(Narita)
詳細

NH833
19:05
Tokyo(Narita)
詳細

NH3123
19:10
Tokyo(Narita)
20:25
Komatsu
詳細

OZ105
19:20
Tokyo(Narita)
詳細

NH5715
19:30
Tokyo(Narita)
詳細

JL5161
19:30
Tokyo(Narita)
22:00
Busan
詳細

7C1107
19:55
Tokyo(Narita)
詳細

RS704
20:00
Tokyo(Narita)
詳細

JL5049
20:00
Tokyo(Narita)
詳細

TR875
20:10
Tokyo(Narita)
詳細

JQ26
20:10
Tokyo(Narita)
04:40
Cairns
詳細

BR195
20:20
Tokyo(Narita)
詳細

SQ11
20:25
Tokyo(Narita)
詳細

5J5057
20:35
Tokyo(Narita)
01:10
Manila
詳細

GK211
20:40
Tokyo(Narita)
詳細

TW5953
20:55
Tokyo(Narita)
詳細

JL5081
20:55
Tokyo(Narita)
詳細

MM627
22:20
Tokyo(Narita)
詳細

MH71
22:30
Tokyo(Narita)
詳細
số chuyến bay
Depature
Arrival
hôm nay

JL6013
07:00
Tokyo(Narita)
詳細

IJ213
07:00
Tokyo(Narita)
08:55
Harbin
詳細

GK631
07:25
Tokyo(Narita)
詳細

JL6103
07:30
Tokyo(Narita)
詳細

MM312
07:35
Tokyo(Narita)
詳細

GK411
07:55
Tokyo(Narita)
詳細

MM503
08:00
Tokyo(Narita)
詳細

GK105
08:05
Tokyo(Narita)
詳細

GK505
08:15
Tokyo(Narita)
10:25
Fukuoka
詳細

JL6075
08:25
Tokyo(Narita)
詳細

GK601
08:35
Tokyo(Narita)
10:30
Oita
詳細

JL6067
08:35
Tokyo(Narita)
10:30
Oita
詳細

IJ301
08:35
Tokyo(Narita)
12:30
Wuhan
詳細

5J5063
08:55
Tokyo(Narita)
13:30
Cebu
詳細

JL7041
09:00
Tokyo(Narita)
詳細

GK641
09:00
Tokyo(Narita)
詳細

NH6977
09:00
Tokyo(Narita)
詳細

JL5201
09:05
Tokyo(Narita)
詳細

HX611
09:05
Tokyo(Narita)
詳細

JL5045
09:20
Tokyo(Narita)
詳細

MM523
09:20
Tokyo(Narita)
11:40
Fukuoka
詳細

VJ933
09:30
Tokyo(Narita)
詳細

PR431
09:30
Tokyo(Narita)
13:40
Manila
詳細

NH919
09:30
Tokyo(Narita)
詳細

NH9701
09:30
Tokyo(Narita)
詳細

NH5335
09:30
Tokyo(Narita)
13:40
Manila
詳細

NH5321
09:35
Tokyo(Narita)
14:00
Cebu
詳細

TR869
09:35
Tokyo(Narita)
詳細

JL6001
09:40
Tokyo(Narita)
詳細

JL6017
09:45
Tokyo(Narita)
詳細

NH2141
09:55
Tokyo(Narita)
12:15
Fukuoka
詳細

VN319
10:00
Tokyo(Narita)
詳細

NH9725
10:00
Tokyo(Narita)
詳細

JL6049
10:10
Tokyo(Narita)
12:30
Fukuoka
詳細

MH89
10:10
Tokyo(Narita)
詳細

NH215
10:15
Tokyo(Narita)
詳細

SL301
10:30
Tokyo(Narita)
詳細

GK413
10:35
Tokyo(Narita)
詳細

JL6129
10:35
Tokyo(Narita)
詳細

KE5714
10:35
Tokyo(Narita)
13:05
Busan
詳細

GK109
10:45
Tokyo(Narita)
詳細

GA881
11:00
Tokyo(Narita)
17:45
Bali
詳細

NH5471
11:00
Tokyo(Narita)
17:45
Bali
詳細

KE5742
11:00
Tokyo(Narita)
詳細

SQ637
11:05
Tokyo(Narita)
詳細

JL723
11:05
Tokyo(Narita)
詳細

CI9905
11:15
Tokyo(Narita)
詳細

7C1101
11:35
Tokyo(Narita)
詳細

MM585
11:35
Tokyo(Narita)
詳細

TR899
11:45
Tokyo(Narita)
詳細

ZE602
11:50
Tokyo(Narita)
詳細

TW5895
12:00
Tokyo(Narita)
詳細

GK509
12:05
Tokyo(Narita)
14:20
Fukuoka
詳細

JL5139
12:25
Tokyo(Narita)
詳細

AE267
12:30
Tokyo(Narita)
詳細

MM587
12:35
Tokyo(Narita)
詳細

GK423
12:40
Tokyo(Narita)
14:25
Kochi
詳細

KE716
12:45
Tokyo(Narita)
15:20
Busan
詳細

GK113
12:55
Tokyo(Narita)
詳細

IT201
13:00
Tokyo(Narita)
詳細

NH5849
13:00
Tokyo(Narita)
詳細

RS702
13:10
Tokyo(Narita)
詳細

PR427
13:25
Tokyo(Narita)
17:40
Manila
詳細

NH5337
13:25
Tokyo(Narita)
17:40
Manila
詳細

JL6095
13:30
Tokyo(Narita)
詳細

GK613
13:30
Tokyo(Narita)
詳細

MM505
13:30
Tokyo(Narita)
詳細

JL6087
13:40
Tokyo(Narita)
詳細

NH959
13:45
Tokyo(Narita)
詳細

7C1105
13:50
Tokyo(Narita)
詳細

XW101
13:55
Tokyo(Narita)
詳細

KE704
14:00
Tokyo(Narita)
詳細

BR197
14:00
Tokyo(Narita)
詳細

JL7025
14:20
Tokyo(Narita)
詳細

NH5323
14:25
Tokyo(Narita)
18:55
Cebu
詳細

PR433
14:25
Tokyo(Narita)
18:55
Cebu
詳細

JL5047
14:35
Tokyo(Narita)
詳細

JL6027
14:40
Tokyo(Narita)
詳細

IJ833
14:45
Tokyo(Narita)
詳細

JL6005
14:45
Tokyo(Narita)
詳細

NH9703
14:55
Tokyo(Narita)
詳細

JL6055
14:55
Tokyo(Narita)
17:20
Fukuoka
詳細

NH5713
15:00
Tokyo(Narita)
詳細

CX451
15:20
Tokyo(Narita)
詳細

S76282
15:25
Tokyo(Narita)
詳細

HX609
15:30
Tokyo(Narita)
詳細

NH491
15:55
Tokyo(Narita)
詳細

GK307
15:55
Tokyo(Narita)
詳細

JL6111
16:10
Tokyo(Narita)
詳細

GK515
16:15
Tokyo(Narita)
18:30
Fukuoka
詳細

NH2177
16:40
Tokyo(Narita)
詳細

CX521
16:45
Tokyo(Narita)
詳細

MM527
16:50
Tokyo(Narita)
19:10
Fukuoka
詳細

GK615
16:55
Tokyo(Narita)
詳細

UO871
17:00
Tokyo(Narita)
詳細

JL5207
17:00
Tokyo(Narita)
詳細

NH815
17:15
Tokyo(Narita)
詳細

JL6029
17:20
Tokyo(Narita)
詳細

IBX031
17:30
Tokyo(Narita)
詳細

GK517
17:30
Tokyo(Narita)
19:45
Fukuoka
詳細

NH3131
17:30
Tokyo(Narita)
詳細

JL729
17:45
Tokyo(Narita)
23:55
Jakarta
詳細

JL5175
17:45
Tokyo(Narita)
詳細

GK417
17:45
Tokyo(Narita)
詳細

IJ623
17:55
Tokyo(Narita)
詳細

NH819
17:55
Tokyo(Narita)
21:55
Manila
詳細

JL811
18:00
Tokyo(Narita)
詳細

GK607
18:00
Tokyo(Narita)
20:10
Oita
詳細

JL7049
18:00
Tokyo(Narita)
詳細

CI9911
18:00
Tokyo(Narita)
詳細

JL745
18:05
Tokyo(Narita)
22:10
Manila
詳細

CX6323
18:10
Tokyo(Narita)
詳細

7C1103
18:10
Tokyo(Narita)
詳細

JL3009
18:20
Tokyo(Narita)
詳細

GK529
18:25
Tokyo(Narita)
20:50
Fukuoka
詳細

JL6063
18:25
Tokyo(Narita)
20:50
Fukuoka
詳細

OZ9713
18:30
Tokyo(Narita)
21:05
Busan
詳細

IT203
18:30
Tokyo(Narita)
詳細

JL751
18:30
Tokyo(Narita)
詳細

NH823
18:40
Tokyo(Narita)
詳細

NH921
18:50
Tokyo(Narita)
詳細

JL305
18:55
Tokyo(Narita)
21:15
Fukuoka
詳細

GK309
19:00
Tokyo(Narita)
詳細

LJ204
19:00
Tokyo(Narita)
詳細

TW214
19:00
Tokyo(Narita)
詳細

UO647
19:05
Tokyo(Narita)
詳細

IBX023
19:10
Tokyo(Narita)
20:25
Komatsu
詳細

NH6975
19:20
Tokyo(Narita)
詳細

NX867
19:20
Tokyo(Narita)
23:45
Macau
詳細

KE714
19:30
Tokyo(Narita)
22:00
Busan
詳細

GK41
19:35
Tokyo(Narita)
23:50
Manila
詳細

CI109
20:00
Tokyo(Narita)
詳細

MM318
20:00
Tokyo(Narita)
詳細

UO651
20:05
Tokyo(Narita)
詳細

JL5089
20:10
Tokyo(Narita)
04:40
Cairns
詳細

XJ607
20:15
Tokyo(Narita)
詳細

NH5805
20:20
Tokyo(Narita)
詳細

7C1169
20:30
Tokyo(Narita)
詳細

JL6007
20:40
Tokyo(Narita)
詳細

GK23
20:40
Tokyo(Narita)
詳細

JQ12
20:55
Tokyo(Narita)
詳細

TW218
20:55
Tokyo(Narita)
詳細

IJ001
22:25
Tokyo(Narita)
詳細

JL7093
22:30
Tokyo(Narita)
詳細
ホテル予約