Từ
Loading...
 
Reverse
Đến
Ngày khởi hành
lịch sử tìm kiếm
Một số nội dung trên trang này là bằng tiếng Nhật.
成田国際空港 東京(成田)
なりたこくさいくうこう
IATA: NRT
ICAO: RJAA
年間2,800万人以上が利用する日本を代表する空の玄関口。
ピーチなど国内系LCCに加え、海外系LCCの発着も多い。
vị trí千葉県

最寄り駅

リムジンバス

[会社] 東京空港交通、成田空港交通、京成バス、千葉交通、平和交通
[路線] 東京都内行き 空港連絡バス

hãng hàng không - 成田国際空港

thời gian biểu - 成田国際空港

số chuyến bay
Depature
Arrival
hôm nay

IJ831
07:20
Tokyo(Narita)
詳細

JL6115
07:50
Tokyo(Narita)
詳細

MM531
07:50
Tokyo(Narita)
詳細

MM567
08:30
Tokyo(Narita)
詳細

JL6047
08:40
Tokyo(Narita)
10:45
Fukuoka
詳細

MM503
08:55
Tokyo(Narita)
詳細

NH919
09:30
Tokyo(Narita)
詳細

VN301
09:30
Tokyo(Narita)
詳細

JL873
09:40
Tokyo(Narita)
詳細

CZ4859
09:40
Tokyo(Narita)
詳細

NH2141
10:10
Tokyo(Narita)
12:15
Fukuoka
詳細

JL7091
10:20
Tokyo(Narita)
詳細

MM541
10:30
Tokyo(Narita)
13:10
Amami
詳細

MM555
10:50
Tokyo(Narita)
詳細

JL725
11:05
Tokyo(Narita)
16:50
Jakarta
詳細

MH9117
11:20
Tokyo(Narita)
詳細

GK205
11:35
Tokyo(Narita)
詳細

JL6019
12:00
Tokyo(Narita)
詳細

JL809
12:15
Tokyo(Narita)
詳細

GK423
12:40
Tokyo(Narita)
14:20
Kochi
詳細

PR427
13:10
Tokyo(Narita)
17:00
Manila
詳細

MM551
13:15
Tokyo(Narita)
詳細

NH6971
13:20
Tokyo(Narita)
詳細

FM1008
14:25
Tokyo(Narita)
詳細

JL877
14:25
Tokyo(Narita)
詳細

PR433
14:40
Tokyo(Narita)
18:45
Cebu
詳細

CA930
15:05
Tokyo(Narita)
詳細

JL6005
15:45
Tokyo(Narita)
詳細

NH491
15:55
Tokyo(Narita)
詳細

GK113
16:00
Tokyo(Narita)
詳細

GK517
16:30
Tokyo(Narita)
18:40
Fukuoka
詳細

NH493
17:10
Tokyo(Narita)
詳細

CX521
17:15
Tokyo(Narita)
詳細

JL5205
17:20
Tokyo(Narita)
詳細

IBX031
17:30
Tokyo(Narita)
詳細

IJ623
17:45
Tokyo(Narita)
詳細

NH2145
17:55
Tokyo(Narita)
20:00
Fukuoka
詳細

NH495
18:25
Tokyo(Narita)
詳細

JL3087
18:30
Tokyo(Narita)
詳細

IBX023
19:00
Tokyo(Narita)
20:15
Komatsu
詳細

JL879
19:25
Tokyo(Narita)
詳細

CA920
19:30
Tokyo(Narita)
詳細

GK211
20:40
Tokyo(Narita)
詳細

MM320
20:50
Tokyo(Narita)
詳細

JL7093
22:30
Tokyo(Narita)
詳細

CA924
22:50
Tokyo(Narita)
詳細
số chuyến bay
Depature
Arrival
hôm nay

GK323
07:25
Tokyo(Narita)
10:35
Miyako
詳細

GK303
07:50
Tokyo(Narita)
詳細

GK411
07:55
Tokyo(Narita)
詳細

GK505
08:40
Tokyo(Narita)
10:45
Fukuoka
詳細

MM523
08:50
Tokyo(Narita)
10:55
Fukuoka
詳細

CA158
08:55
Tokyo(Narita)
詳細

IJ621
09:30
Tokyo(Narita)
詳細

MU8722
09:40
Tokyo(Narita)
詳細

FM1006
09:40
Tokyo(Narita)
詳細

SQ637
10:10
Tokyo(Narita)
詳細

MH89
10:20
Tokyo(Narita)
詳細

JL3083
10:25
Tokyo(Narita)
詳細

JL423
10:50
Tokyo(Narita)
詳細

JL5013
11:00
Tokyo(Narita)
17:45
Bali
詳細

JL723
11:20
Tokyo(Narita)
詳細

JL6003
11:35
Tokyo(Narita)
詳細

IJ701
11:55
Tokyo(Narita)
14:20
Saga
詳細

GK109
12:00
Tokyo(Narita)
詳細

JL5139
12:20
Tokyo(Narita)
詳細

MM573
13:00
Tokyo(Narita)
詳細

GK777
13:10
Tokyo(Narita)
14:25
詳細

OZ101
13:20
Tokyo(Narita)
詳細

NH959
14:00
Tokyo(Narita)
詳細

MU8762
14:25
Tokyo(Narita)
詳細

GK613
14:35
Tokyo(Narita)
詳細

IJ833
15:00
Tokyo(Narita)
詳細

MM505
15:25
Tokyo(Narita)
詳細

GK207
15:45
Tokyo(Narita)
詳細

JL6023
16:00
Tokyo(Narita)
詳細

JL6059
16:30
Tokyo(Narita)
18:40
Fukuoka
詳細

GK419
17:10
Tokyo(Narita)
詳細

JL7047
17:15
Tokyo(Narita)
詳細

KE704
17:20
Tokyo(Narita)
詳細

UA197
17:25
Tokyo(Narita)
22:20
Guam
詳細

MM529
17:30
Tokyo(Narita)
19:35
Fukuoka
詳細

GK407
17:55
Tokyo(Narita)
詳細

JL811
18:00
Tokyo(Narita)
詳細

JL751
18:25
Tokyo(Narita)
詳細

NH921
18:35
Tokyo(Narita)
詳細

MU8726
19:25
Tokyo(Narita)
詳細

FM1010
19:25
Tokyo(Narita)
詳細

GK41
19:55
Tokyo(Narita)
23:40
Manila
詳細

JL6007
20:40
Tokyo(Narita)
詳細

JL5081
21:15
Tokyo(Narita)
詳細

MH71
22:30
Tokyo(Narita)
詳細
ホテル予約