Từ
Loading...
 
Reverse
Đến
Ngày khởi hành
lịch sử tìm kiếm
Một số nội dung trên trang này là bằng tiếng Nhật.
関西国際空港 大阪(関西)
かんさいこくさいくうこう
IATA: KIX
ICAO: RJBB
大阪湾泉州沖の人工島に作られた24時間運用の国際空港。
ピーチ、ジェットスターと相次ぐLCC就航で注目度高い。
vị trí大阪府

最寄り駅

[JR/南海] 関西空港駅

路線バス

[会社] 関西空港交通、南海バス
[路線] 大阪市内、伊丹空港、兵庫、奈良、京都、和歌山、岡山、四国方面

周辺駐車場

空港駐車場あり。24時間2,500円、2~6日目まで1,500円/日追加、7日目以降1,000円/日追加。

hãng hàng không - 関西国際空港

thời gian biểu - 関西国際空港

số chuyến bay
Depature
Arrival
hôm nay

7G20
06:30
Osaka(Kansai)
詳細

NH20
06:30
Osaka(Kansai)
詳細

NH990
06:45
Osaka(Kansai)
詳細

9C6208
07:00
Osaka(Kansai)
09:35
Xian
詳細

NH1731
08:00
Osaka(Kansai)
詳細

NH171
08:00
Osaka(Kansai)
詳細

JL1
08:10
Osaka(Kansai)
詳細

NH174
08:20
Osaka(Kansai)
詳細

GK351
08:20
Osaka(Kansai)
詳細

JL250
09:20
Osaka(Kansai)
詳細

JL5019
09:20
Osaka(Kansai)
詳細

NH9723
09:30
Osaka(Kansai)
詳細

MH53
09:55
Osaka(Kansai)
詳細

NH1735
10:05
Osaka(Kansai)
詳細

NH1749
10:10
Osaka(Kansai)
12:35
Miyako
詳細

7C1381
10:50
Osaka(Kansai)
詳細

NH22
11:00
Osaka(Kansai)
詳細

7G22
11:00
Osaka(Kansai)
詳細

UA150
11:05
Osaka(Kansai)
15:45
Guam
詳細

JL5141
12:00
Osaka(Kansai)
詳細

GK553
12:05
Osaka(Kansai)
13:20
Fukuoka
詳細

BR131
13:10
Osaka(Kansai)
詳細

BX125
13:30
Osaka(Kansai)
15:00
Busan
詳細

NH5904
13:45
Osaka(Kansai)
17:00
Macau
詳細

GK675
13:50
Osaka(Kansai)
詳細

FM516
14:10
Osaka(Kansai)
詳細

JL5611
14:10
Osaka(Kansai)
詳細

NU5
14:15
Osaka(Kansai)
詳細

7G24
14:20
Osaka(Kansai)
詳細

GK204
14:30
Osaka(Kansai)
詳細

GK377
14:35
Osaka(Kansai)
16:55
Miyako
詳細

NH173
14:40
Osaka(Kansai)
詳細

NH5313
15:05
Osaka(Kansai)
18:15
Manila
詳細

7C1383
16:30
Osaka(Kansai)
詳細

9C8800
17:15
Osaka(Kansai)
19:30
Tianjin
詳細

NH26
17:30
Osaka(Kansai)
詳細

NH3826
17:30
Osaka(Kansai)
詳細

7G28
18:35
Osaka(Kansai)
詳細

NH3828
18:35
Osaka(Kansai)
詳細

7C1353
19:00
Osaka(Kansai)
21:05
Busan
詳細

NX851
20:00
Osaka(Kansai)
23:15
Macau
詳細

JL1009
20:10
Osaka(Kansai)
詳細

NU1009
20:10
Osaka(Kansai)
詳細

GK210
20:35
Osaka(Kansai)
詳細

JL5083
21:05
Osaka(Kansai)
05:15
Cairns
詳細

JL228
21:10
Osaka(Kansai)
詳細

NH9754
21:20
Osaka(Kansai)
詳細

JL792
22:10
Osaka(Kansai)
詳細
số chuyến bay
Depature
Arrival
hôm nay

NH3820
06:30
Osaka(Kansai)
詳細

JL220
06:40
Osaka(Kansai)
詳細

NH94
07:00
Osaka(Kansai)
詳細

NH96
07:35
Osaka(Kansai)
詳細

NH1711
08:00
Osaka(Kansai)
詳細

NU1
08:10
Osaka(Kansai)
詳細

9C8788
08:10
Osaka(Kansai)
11:00
Wuhan
詳細

JL6171
08:20
Osaka(Kansai)
詳細

VJ939
09:20
Osaka(Kansai)
詳細

JL2501
09:20
Osaka(Kansai)
詳細

GK471
09:25
Osaka(Kansai)
10:10
Kochi
詳細

VJ829
09:30
Osaka(Kansai)
詳細

JL7095
09:55
Osaka(Kansai)
詳細

MU8724
10:05
Osaka(Kansai)
詳細

7C1351
10:35
Osaka(Kansai)
12:05
Busan
詳細

NH6263
10:55
Osaka(Kansai)
詳細

NH3822
11:00
Osaka(Kansai)
詳細

BX123
11:00
Osaka(Kansai)
12:30
Busan
詳細

7C1363
11:50
Osaka(Kansai)
詳細

JL6159
12:05
Osaka(Kansai)
13:20
Fukuoka
詳細

9C8590
12:20
Osaka(Kansai)
詳細

NH5811
13:10
Osaka(Kansai)
詳細

NH5733
13:30
Osaka(Kansai)
詳細

NX855
13:45
Osaka(Kansai)
17:00
Macau
詳細

JL6002
14:05
Osaka(Kansai)
詳細

MU516
14:10
Osaka(Kansai)
詳細

JL5
14:15
Osaka(Kansai)
詳細

NH24
14:20
Osaka(Kansai)
詳細

NH3824
14:20
Osaka(Kansai)
詳細

JL6189
14:35
Osaka(Kansai)
16:55
Miyako
詳細

NH1737
14:40
Osaka(Kansai)
詳細

JL224
15:05
Osaka(Kansai)
詳細

NH992
15:25
Osaka(Kansai)
詳細

9C9000
17:00
Osaka(Kansai)
詳細

NH6265
17:25
Osaka(Kansai)
詳細

7G26
17:30
Osaka(Kansai)
詳細

HX619
17:40
Osaka(Kansai)
詳細

NH28
18:35
Osaka(Kansai)
詳細

BX121
18:50
Osaka(Kansai)
20:20
Busan
詳細

7C3171
19:50
Osaka(Kansai)
詳細

NH1739
20:10
Osaka(Kansai)
詳細

NU100
20:10
Osaka(Kansai)
詳細

NH5910
20:20
Osaka(Kansai)
23:50
Macau
詳細

JL6004
20:35
Osaka(Kansai)
詳細

NH98
21:10
Osaka(Kansai)
詳細

HO1338
21:20
Osaka(Kansai)
詳細

NH100
21:45
Osaka(Kansai)
詳細

NH6261
23:25
Osaka(Kansai)
詳細
ホテル予約