Từ
Loading...
 
Reverse
Đến
Ngày khởi hành
lịch sử tìm kiếm
Một số nội dung trên trang này là bằng tiếng Nhật.
関西国際空港 大阪(関西)
かんさいこくさいくうこう
IATA: KIX
ICAO: RJBB
大阪湾泉州沖の人工島に作られた24時間運用の国際空港。
ピーチ、ジェットスターと相次ぐLCC就航で注目度高い。
vị trí大阪府

最寄り駅

[JR/南海] 関西空港駅

路線バス

[会社] 関西空港交通、南海バス
[路線] 大阪市内、伊丹空港、兵庫、奈良、京都、和歌山、岡山、四国方面

周辺駐車場

空港駐車場あり。24時間2,500円、2~6日目まで1,500円/日追加、7日目以降1,000円/日追加。

hãng hàng không - 関西国際空港

thời gian biểu - 関西国際空港

số chuyến bay
Depature
Arrival
hôm nay

JL727
00:55
Osaka(Kansai)
04:40
Bangkok
詳細

NH3820
06:30
Osaka(Kansai)
詳細

JL220
06:35
Osaka(Kansai)
詳細

MM311
07:00
Osaka(Kansai)
詳細

MM1
07:40
Osaka(Kansai)
詳細

MM231
07:45
Osaka(Kansai)
詳細

NH1711
08:00
Osaka(Kansai)
詳細

MM211
08:00
Osaka(Kansai)
詳細

9C8788
08:10
Osaka(Kansai)
11:00
Wuhan
詳細

MM23
08:15
Osaka(Kansai)
詳細

JL6153
08:25
Osaka(Kansai)
詳細

TR111
08:30
Osaka(Kansai)
詳細

MM63
08:50
Osaka(Kansai)
詳細

GK351
08:55
Osaka(Kansai)
詳細

OZ115
09:10
Osaka(Kansai)
詳細

JL7051
09:15
Osaka(Kansai)
詳細

JL5019
09:20
Osaka(Kansai)
詳細

GK471
09:25
Osaka(Kansai)
10:15
Kochi
詳細

JL5211
09:30
Osaka(Kansai)
詳細

KE722
09:30
Osaka(Kansai)
詳細

VN337
09:30
Osaka(Kansai)
詳細

VJ829
09:30
Osaka(Kansai)
詳細

JL2501
09:30
Osaka(Kansai)
詳細

XJ613
09:50
Osaka(Kansai)
詳細

NH5329
09:55
Osaka(Kansai)
12:55
Manila
詳細

RS712
09:55
Osaka(Kansai)
詳細

CX503
10:00
Osaka(Kansai)
詳細

JL7053
10:00
Osaka(Kansai)
詳細

7C3184
10:10
Osaka(Kansai)
14:50
Guam
詳細

VN331
10:30
Osaka(Kansai)
詳細

NH9717
10:30
Osaka(Kansai)
詳細

MM105
10:35
Osaka(Kansai)
詳細

TW311
10:40
Osaka(Kansai)
15:10
Guam
詳細

LJ212
10:50
Osaka(Kansai)
詳細

7C1381
10:50
Osaka(Kansai)
詳細

NH6263
10:55
Osaka(Kansai)
詳細

MM35
10:55
Osaka(Kansai)
詳細

7G22
11:00
Osaka(Kansai)
詳細

7C1311
11:00
Osaka(Kansai)
12:40
Muan
詳細

KE732
11:05
Osaka(Kansai)
12:45
Busan
詳細

UA150
11:05
Osaka(Kansai)
15:45
Guam
詳細

OZ1135
11:10
Osaka(Kansai)
詳細

NH6957
11:10
Osaka(Kansai)
詳細

IT285
11:15
Osaka(Kansai)
詳細

NH5597
11:45
Osaka(Kansai)
15:35
Bangkok
詳細

7C1301
11:50
Osaka(Kansai)
13:50
Guam
詳細

JL5247
11:55
Osaka(Kansai)
詳細

GK553
12:05
Osaka(Kansai)
13:20
Fukuoka
詳細

NH5839
12:10
Osaka(Kansai)
詳細

GK353
12:15
Osaka(Kansai)
詳細

KE724
12:25
Osaka(Kansai)
詳細

JL5213
12:25
Osaka(Kansai)
詳細

BX129
12:50
Osaka(Kansai)
14:20
Daegu
詳細

3K778
12:55
Osaka(Kansai)
16:15
Clark
詳細

TW246
12:55
Osaka(Kansai)
15:05
Jeju
詳細

LJ282
13:10
Osaka(Kansai)
詳細

NH5811
13:10
Osaka(Kansai)
詳細

OZ9725
13:30
Osaka(Kansai)
15:00
Busan
詳細

NH1713
13:50
Osaka(Kansai)
詳細

MM17
13:50
Osaka(Kansai)
15:25
Busan
詳細

IT211
14:00
Osaka(Kansai)
詳細

CI153
14:00
Osaka(Kansai)
詳細

GK204
14:05
Osaka(Kansai)
詳細

NH382
14:20
Osaka(Kansai)
詳細

7G24
14:20
Osaka(Kansai)
詳細

GK157
14:35
Osaka(Kansai)
詳細

JL6155
14:35
Osaka(Kansai)
詳細

MM189
14:40
Osaka(Kansai)
詳細

NH1737
14:55
Osaka(Kansai)
詳細

SL305
15:00
Osaka(Kansai)
詳細

TW284
15:10
Osaka(Kansai)
詳細

NH5317
15:25
Osaka(Kansai)
18:45
Cebu
詳細

JL2505
15:30
Osaka(Kansai)
詳細

MM27
16:00
Osaka(Kansai)
詳細

PR411
16:15
Osaka(Kansai)
19:15
Manila
詳細

NH1717
16:15
Osaka(Kansai)
詳細

RS714
16:15
Osaka(Kansai)
詳細

JL7055
16:20
Osaka(Kansai)
詳細

TR895
16:35
Osaka(Kansai)
詳細

9C9000
17:00
Osaka(Kansai)
詳細

NH6953
17:00
Osaka(Kansai)
詳細

JL7067
17:20
Osaka(Kansai)
詳細

3K722
17:20
Osaka(Kansai)
詳細

UO899
17:30
Osaka(Kansai)
詳細

7G26
17:30
Osaka(Kansai)
詳細

OZ9483
17:35
Osaka(Kansai)
19:10
Daegu
詳細

BX127
17:35
Osaka(Kansai)
19:10
Daegu
詳細

GK208
17:40
Osaka(Kansai)
詳細

MM137
17:55
Osaka(Kansai)
19:15
Sendai
詳細

JL6175
17:55
Osaka(Kansai)
詳細

CX507
18:00
Osaka(Kansai)
詳細

7C1307
18:10
Osaka(Kansai)
詳細

NH5827
18:30
Osaka(Kansai)
詳細

BR129
18:30
Osaka(Kansai)
詳細

NH3828
18:35
Osaka(Kansai)
詳細

KE726
18:40
Osaka(Kansai)
詳細

BX121
18:50
Osaka(Kansai)
20:20
Busan
詳細

7C1353
19:00
Osaka(Kansai)
20:30
Busan
詳細

CI173
19:05
Osaka(Kansai)
詳細

HX633
19:15
Osaka(Kansai)
詳細

JL5155
19:30
Osaka(Kansai)
21:00
Busan
詳細

JL815
19:35
Osaka(Kansai)
詳細

KE740
19:35
Osaka(Kansai)
詳細

7C1305
19:40
Osaka(Kansai)
21:40
Guam
詳細

LJ218
19:40
Osaka(Kansai)
21:05
Busan
詳細

MM11
20:00
Osaka(Kansai)
詳細

GK210
20:05
Osaka(Kansai)
詳細

NH1739
20:20
Osaka(Kansai)
詳細

NU9
20:30
Osaka(Kansai)
詳細

JL9
20:30
Osaka(Kansai)
詳細

JL5143
20:35
Osaka(Kansai)
詳細

NH6979
20:40
Osaka(Kansai)
詳細

UO689
20:45
Osaka(Kansai)
詳細

HA450
20:45
Osaka(Kansai)
詳細

NH98
21:10
Osaka(Kansai)
詳細

5J827
21:15
Osaka(Kansai)
00:35
Manila
詳細

NH100
21:35
Osaka(Kansai)
詳細

JL792
22:20
Osaka(Kansai)
詳細

HX613
23:00
Osaka(Kansai)
詳細

MM29
23:25
Osaka(Kansai)
詳細

SQ623
23:25
Osaka(Kansai)
詳細
số chuyến bay
Depature
Arrival
hôm nay

MM21
02:30
Osaka(Kansai)
詳細

7G20
06:30
Osaka(Kansai)
詳細

MM191
07:00
Osaka(Kansai)
詳細

NH94
07:00
Osaka(Kansai)
詳細

GK200
07:40
Osaka(Kansai)
詳細

NH1731
08:00
Osaka(Kansai)
詳細

NH171
08:00
Osaka(Kansai)
詳細

NU1
08:05
Osaka(Kansai)
詳細

NH96
08:10
Osaka(Kansai)
詳細

GK153
08:25
Osaka(Kansai)
詳細

XW111
08:30
Osaka(Kansai)
詳細

NH1747
08:40
Osaka(Kansai)
詳細

D79
08:55
Osaka(Kansai)
詳細

MM103
09:00
Osaka(Kansai)
詳細

NH6955
09:10
Osaka(Kansai)
詳細

CX597
09:15
Osaka(Kansai)
詳細

VJ939
09:20
Osaka(Kansai)
詳細

JL6181
09:25
Osaka(Kansai)
10:15
Kochi
詳細

JL5101
09:30
Osaka(Kansai)
詳細

NH9723
09:30
Osaka(Kansai)
詳細

CI159
09:30
Osaka(Kansai)
詳細

JL250
09:30
Osaka(Kansai)
詳細

7C1303
09:50
Osaka(Kansai)
11:50
Guam
詳細

MM125
09:50
Osaka(Kansai)
11:50
Kushiro
詳細

LJ216
09:55
Osaka(Kansai)
11:25
Busan
詳細

PR407
09:55
Osaka(Kansai)
12:55
Manila
詳細

JL83
10:00
Osaka(Kansai)
詳細

NU83
10:00
Osaka(Kansai)
詳細

NH1735
10:30
Osaka(Kansai)
詳細

NH9705
10:30
Osaka(Kansai)
詳細

VN321
10:30
Osaka(Kansai)
詳細

7C1351
10:35
Osaka(Kansai)
12:05
Busan
詳細

NH873
10:40
Osaka(Kansai)
詳細

OZ111
10:50
Osaka(Kansai)
詳細

NH6951
10:50
Osaka(Kansai)
詳細

SQ619
10:55
Osaka(Kansai)
詳細

NH3822
11:00
Osaka(Kansai)
詳細

OZ9723
11:00
Osaka(Kansai)
12:35
Busan
詳細

BX123
11:00
Osaka(Kansai)
12:35
Busan
詳細

NH6468
11:05
Osaka(Kansai)
15:45
Guam
詳細

JL5233
11:05
Osaka(Kansai)
12:45
Busan
詳細

TW282
11:10
Osaka(Kansai)
詳細

ZE612
11:10
Osaka(Kansai)
詳細

MM143
11:25
Osaka(Kansai)
12:35
Niigata
詳細

TG623
11:45
Osaka(Kansai)
15:35
Bangkok
詳細

KE738
11:55
Osaka(Kansai)
詳細

CZ8390
11:55
Osaka(Kansai)
詳細

BR181
12:10
Osaka(Kansai)
詳細

JL6179
12:15
Osaka(Kansai)
詳細

9C8590
12:20
Osaka(Kansai)
詳細

MM177
12:25
Osaka(Kansai)
詳細

UO851
12:45
Osaka(Kansai)
詳細

OZ9719
12:50
Osaka(Kansai)
14:20
Daegu
詳細

MM5
12:55
Osaka(Kansai)
詳細

JL5103
13:10
Osaka(Kansai)
詳細

CI157
13:10
Osaka(Kansai)
詳細

BR131
13:10
Osaka(Kansai)
詳細

BX125
13:30
Osaka(Kansai)
15:00
Busan
詳細

JL6167
13:50
Osaka(Kansai)
詳細

GK675
13:50
Osaka(Kansai)
詳細

JL5105
14:00
Osaka(Kansai)
詳細

JL6002
14:05
Osaka(Kansai)
詳細

JL2503
14:10
Osaka(Kansai)
詳細

NH3824
14:20
Osaka(Kansai)
詳細

MM315
14:30
Osaka(Kansai)
詳細

NU5
14:35
Osaka(Kansai)
詳細

JL5
14:35
Osaka(Kansai)
詳細

UO687
14:50
Osaka(Kansai)
詳細

MM135
15:00
Osaka(Kansai)
16:20
Sendai
詳細

JL224
15:10
Osaka(Kansai)
詳細

NH990
15:15
Osaka(Kansai)
詳細

PR409
15:25
Osaka(Kansai)
18:45
Cebu
詳細

MM217
15:35
Osaka(Kansai)
詳細

MM309
16:05
Osaka(Kansai)
詳細

MM109
16:15
Osaka(Kansai)
詳細

NH5313
16:15
Osaka(Kansai)
19:15
Manila
詳細

CX565
16:20
Osaka(Kansai)
詳細

7C1383
16:30
Osaka(Kansai)
詳細

LJ214
16:45
Osaka(Kansai)
詳細

OZ113
17:00
Osaka(Kansai)
詳細

9C8800
17:15
Osaka(Kansai)
19:30
Tianjin
詳細

CX595
17:20
Osaka(Kansai)
詳細

SQ621
17:25
Osaka(Kansai)
詳細

NH3826
17:30
Osaka(Kansai)
詳細

NH5959
17:35
Osaka(Kansai)
21:25
Bangkok
詳細

TG673
17:35
Osaka(Kansai)
21:25
Bangkok
詳細

JL6006
17:40
Osaka(Kansai)
詳細

HX619
17:40
Osaka(Kansai)
詳細

GK357
17:55
Osaka(Kansai)
詳細

JL7059
18:00
Osaka(Kansai)
詳細

ZE614
18:10
Osaka(Kansai)
詳細

MM9
18:20
Osaka(Kansai)
詳細

CX569
18:30
Osaka(Kansai)
詳細

7G28
18:35
Osaka(Kansai)
詳細

JL5215
18:40
Osaka(Kansai)
詳細

OZ9721
18:50
Osaka(Kansai)
20:20
Busan
詳細

MM199
18:50
Osaka(Kansai)
詳細

JL5107
19:05
Osaka(Kansai)
詳細

LJ284
19:05
Osaka(Kansai)
詳細

KE760
19:30
Osaka(Kansai)
21:00
Busan
詳細

CI9915
19:35
Osaka(Kansai)
詳細

TR805
19:35
Osaka(Kansai)
詳細

JL5151
19:35
Osaka(Kansai)
詳細

NH1709
19:40
Osaka(Kansai)
20:55
Fukuoka
詳細

7C3171
19:50
Osaka(Kansai)
詳細

JL6004
20:05
Osaka(Kansai)
詳細

OZ117
20:15
Osaka(Kansai)
詳細

NH1719
20:20
Osaka(Kansai)
詳細

VN4293
20:30
Osaka(Kansai)
詳細

BL171
20:30
Osaka(Kansai)
詳細

CI177
20:35
Osaka(Kansai)
詳細

OZ1155
20:40
Osaka(Kansai)
詳細

JL6408
20:45
Osaka(Kansai)
詳細

MM67
21:00
Osaka(Kansai)
詳細

JL228
21:10
Osaka(Kansai)
詳細

UO863
21:15
Osaka(Kansai)
詳細

D7371
22:00
Osaka(Kansai)
詳細

HA5398
22:20
Osaka(Kansai)
詳細

IT221
23:05
Osaka(Kansai)
詳細

NH6261
23:25
Osaka(Kansai)
詳細

XJ611
23:55
Osaka(Kansai)
詳細
ホテル予約