Từ
Loading...
 
Reverse
Đến
Ngày khởi hành
lịch sử tìm kiếm
Một số nội dung trên trang này là bằng tiếng Nhật.
関西国際空港 大阪(関西)
かんさいこくさいくうこう
IATA: KIX
ICAO: RJBB
大阪湾泉州沖の人工島に作られた24時間運用の国際空港。
ピーチ、ジェットスターと相次ぐLCC就航で注目度高い。
vị trí大阪府

最寄り駅

[JR/南海] 関西空港駅

路線バス

[会社] 関西空港交通、南海バス
[路線] 大阪市内、伊丹空港、兵庫、奈良、京都、和歌山、岡山、四国方面

周辺駐車場

空港駐車場あり。24時間2,500円、2~6日目まで1,500円/日追加、7日目以降1,000円/日追加。

hãng hàng không - 関西国際空港

thời gian biểu - 関西国際空港

số chuyến bay
Depature
Arrival
hôm nay

7G20
06:30
Osaka(Kansai)
詳細

JL220
06:35
Osaka(Kansai)
詳細

MM211
07:05
Osaka(Kansai)
詳細

NH96
07:30
Osaka(Kansai)
詳細

MM311
07:30
Osaka(Kansai)
詳細

NH1711
08:00
Osaka(Kansai)
詳細

NU1
08:00
Osaka(Kansai)
詳細

MM213
08:00
Osaka(Kansai)
詳細

MM181
08:20
Osaka(Kansai)
詳細

GK351
08:20
Osaka(Kansai)
詳細

MM313
08:30
Osaka(Kansai)
詳細

MM193
08:50
Osaka(Kansai)
詳細

MM139
09:00
Osaka(Kansai)
10:20
Sendai
詳細

MM125
09:50
Osaka(Kansai)
11:50
Kushiro
詳細

JL7095
09:55
Osaka(Kansai)
詳細

JL83
09:55
Osaka(Kansai)
詳細

NH98
10:12
Osaka(Kansai)
詳細

NH94
10:12
Osaka(Kansai)
詳細

VN321
10:30
Osaka(Kansai)
詳細

NH873
10:35
Osaka(Kansai)
詳細

7C1381
10:50
Osaka(Kansai)
詳細

7G22
11:00
Osaka(Kansai)
詳細

UA150
11:05
Osaka(Kansai)
15:55
Guam
詳細

NH6951
11:10
Osaka(Kansai)
詳細

MM177
12:00
Osaka(Kansai)
詳細

BR181
12:10
Osaka(Kansai)
詳細

GK353
12:15
Osaka(Kansai)
詳細

UO851
12:45
Osaka(Kansai)
詳細

MM195
13:45
Osaka(Kansai)
詳細

GK675
13:50
Osaka(Kansai)
詳細

NH1713
13:55
Osaka(Kansai)
詳細

GK204
14:05
Osaka(Kansai)
詳細

MM189
14:05
Osaka(Kansai)
詳細

NH3824
14:20
Osaka(Kansai)
詳細

JL6189
14:35
Osaka(Kansai)
16:55
Miyako
詳細

JL5
14:40
Osaka(Kansai)
詳細

NH1737
14:50
Osaka(Kansai)
詳細

NH1751
15:15
Osaka(Kansai)
17:30
Miyako
詳細

NH992
15:30
Osaka(Kansai)
詳細

GK157
15:50
Osaka(Kansai)
詳細

NH975
15:55
Osaka(Kansai)
詳細

7C1383
16:30
Osaka(Kansai)
詳細

3K722
17:20
Osaka(Kansai)
詳細

7G26
17:30
Osaka(Kansai)
詳細

GK357
17:55
Osaka(Kansai)
詳細

JL6006
18:05
Osaka(Kansai)
詳細

NH3828
18:35
Osaka(Kansai)
詳細

MM199
18:40
Osaka(Kansai)
詳細

TW222
19:25
Osaka(Kansai)
21:00
Busan
詳細

NH1739
20:10
Osaka(Kansai)
詳細

JL9
20:30
Osaka(Kansai)
詳細

CI177
20:35
Osaka(Kansai)
詳細

UO689
20:45
Osaka(Kansai)
詳細

GK210
21:00
Osaka(Kansai)
詳細

JL228
21:05
Osaka(Kansai)
詳細

NH100
21:45
Osaka(Kansai)
詳細

HA848
22:00
Osaka(Kansai)
詳細
số chuyến bay
Depature
Arrival
hôm nay

NH3820
06:30
Osaka(Kansai)
詳細

MM191
07:00
Osaka(Kansai)
詳細

MM133
07:20
Osaka(Kansai)
08:40
Sendai
詳細

GK200
07:30
Osaka(Kansai)
詳細

JL6000
07:30
Osaka(Kansai)
詳細

HX617
08:00
Osaka(Kansai)
詳細

NH1731
08:00
Osaka(Kansai)
詳細

JL1
08:00
Osaka(Kansai)
詳細

JL6171
08:20
Osaka(Kansai)
詳細

GK153
08:25
Osaka(Kansai)
詳細

NH1747
08:35
Osaka(Kansai)
詳細

NH973
09:00
Osaka(Kansai)
詳細

JL2501
09:20
Osaka(Kansai)
詳細

NU83
09:55
Osaka(Kansai)
詳細

MH53
09:55
Osaka(Kansai)
詳細

NH1735
10:10
Osaka(Kansai)
詳細

NH990
10:12
Osaka(Kansai)
詳細

NH1749
10:20
Osaka(Kansai)
12:35
Miyako
詳細

NH9705
10:30
Osaka(Kansai)
詳細

MM143
10:40
Osaka(Kansai)
11:55
Niigata
詳細

MM215
10:55
Osaka(Kansai)
詳細

NH3822
11:00
Osaka(Kansai)
詳細

OZ111
11:10
Osaka(Kansai)
詳細

CI167
12:00
Osaka(Kansai)
詳細

GK553
12:05
Osaka(Kansai)
13:20
Fukuoka
詳細

3K724
12:15
Osaka(Kansai)
詳細

JL6179
12:15
Osaka(Kansai)
詳細

MM205
12:55
Osaka(Kansai)
14:45
Amami
詳細

3K764
13:45
Osaka(Kansai)
17:00
Manila
詳細

JL6167
13:50
Osaka(Kansai)
詳細

MM135
14:00
Osaka(Kansai)
15:20
Sendai
詳細

JL6002
14:05
Osaka(Kansai)
詳細

7G24
14:20
Osaka(Kansai)
詳細

GK377
14:35
Osaka(Kansai)
16:55
Miyako
詳細

NU5
14:40
Osaka(Kansai)
詳細

UO687
14:45
Osaka(Kansai)
詳細

JL224
15:00
Osaka(Kansai)
詳細

MM217
15:15
Osaka(Kansai)
詳細

MM127
15:30
Osaka(Kansai)
17:30
Kushiro
詳細

JL2505
15:55
Osaka(Kansai)
詳細

NH1717
16:15
Osaka(Kansai)
詳細

UO899
17:15
Osaka(Kansai)
詳細

NH3826
17:30
Osaka(Kansai)
詳細

JL6175
17:55
Osaka(Kansai)
詳細

GK208
18:05
Osaka(Kansai)
詳細

MM179
18:20
Osaka(Kansai)
詳細

7G28
18:35
Osaka(Kansai)
詳細

MM137
19:20
Osaka(Kansai)
20:40
Sendai
詳細

MM319
19:55
Osaka(Kansai)
詳細

NH1719
20:20
Osaka(Kansai)
詳細

NU9
20:30
Osaka(Kansai)
詳細

JL6408
20:45
Osaka(Kansai)
詳細

HA450
20:45
Osaka(Kansai)
詳細

JL6004
21:00
Osaka(Kansai)
詳細

JL5083
21:05
Osaka(Kansai)
05:15
Cairns
詳細

JL6416
22:00
Osaka(Kansai)
詳細

JL792
22:10
Osaka(Kansai)
詳細
ホテル予約