Từ
Loading...
 
Reverse
Đến
Ngày khởi hành
lịch sử tìm kiếm
Một số nội dung trên trang này là bằng tiếng Nhật.
関西国際空港 大阪(関西)
かんさいこくさいくうこう
IATA: KIX
ICAO: RJBB
大阪湾泉州沖の人工島に作られた24時間運用の国際空港。
ピーチ、ジェットスターと相次ぐLCC就航で注目度高い。
vị trí大阪府

最寄り駅

[JR/南海] 関西空港駅

路線バス

[会社] 関西空港交通、南海バス
[路線] 大阪市内、伊丹空港、兵庫、奈良、京都、和歌山、岡山、四国方面

周辺駐車場

空港駐車場あり。24時間2,500円、2~6日目まで1,500円/日追加、7日目以降1,000円/日追加。

hãng hàng không - 関西国際空港

thời gian biểu - 関西国際空港

số chuyến bay
Depature
Arrival
hôm nay

JL727
00:55
Osaka(Kansai)
04:40
Bangkok
詳細

7G20
06:30
Osaka(Kansai)
詳細

JL220
06:40
Osaka(Kansai)
詳細

NH94
07:00
Osaka(Kansai)
詳細

MM151
07:05
Osaka(Kansai)
08:20
Fukuoka
詳細

MM231
07:45
Osaka(Kansai)
詳細

MM211
08:00
Osaka(Kansai)
詳細

NH1731
08:00
Osaka(Kansai)
詳細

HX6177
08:00
Osaka(Kansai)
詳細

NU1
08:15
Osaka(Kansai)
詳細

JL6153
08:25
Osaka(Kansai)
詳細

XW111
08:30
Osaka(Kansai)
詳細

NH1747
08:35
Osaka(Kansai)
詳細

MM63
08:50
Osaka(Kansai)
詳細

JL5243
09:00
Osaka(Kansai)
10:45
Jeju
詳細

CA6664
09:00
Osaka(Kansai)
詳細

MM103
09:00
Osaka(Kansai)
詳細

JL5071
09:00
Osaka(Kansai)
詳細

MF9242
09:00
Osaka(Kansai)
詳細

OZ115
09:10
Osaka(Kansai)
詳細

CX597
09:15
Osaka(Kansai)
詳細

JL5019
09:20
Osaka(Kansai)
詳細

JL6181
09:25
Osaka(Kansai)
10:15
Kochi
詳細

JL5211
09:30
Osaka(Kansai)
詳細

KE722
09:30
Osaka(Kansai)
詳細

JL5609
09:30
Osaka(Kansai)
詳細

FM730
09:30
Osaka(Kansai)
詳細

XJ613
09:50
Osaka(Kansai)
詳細

NH5329
09:55
Osaka(Kansai)
12:55
Manila
詳細

LJ216
09:55
Osaka(Kansai)
11:25
Busan
詳細

JL7095
09:55
Osaka(Kansai)
詳細

MU2060
10:00
Osaka(Kansai)
15:20
Xian
詳細

NU83
10:00
Osaka(Kansai)
詳細

CA6690
10:00
Osaka(Kansai)
11:35
Dalian
詳細

JL891
10:10
Osaka(Kansai)
詳細

NH174
10:10
Osaka(Kansai)
12:35
Miyako
詳細

VN331
10:30
Osaka(Kansai)
詳細

NH9717
10:30
Osaka(Kansai)
詳細

MM105
10:35
Osaka(Kansai)
詳細

NH873
10:35
Osaka(Kansai)
詳細

TW311
10:40
Osaka(Kansai)
15:10
Guam
詳細

NH5473
10:50
Osaka(Kansai)
16:45
Bali
詳細

GA883
10:50
Osaka(Kansai)
16:45
Bali
詳細

BX123
11:00
Osaka(Kansai)
12:30
Busan
詳細

7G22
11:00
Osaka(Kansai)
詳細

UA150
11:05
Osaka(Kansai)
15:50
Guam
詳細

ZE612
11:10
Osaka(Kansai)
詳細

OZ1135
11:10
Osaka(Kansai)
詳細

MM143
11:25
Osaka(Kansai)
12:35
Niigata
詳細

TG623
11:45
Osaka(Kansai)
15:35
Bangkok
詳細

KE738
11:55
Osaka(Kansai)
詳細

JL5247
11:55
Osaka(Kansai)
詳細

CZ642
12:05
Osaka(Kansai)
13:25
Dalian
詳細

JL6159
12:05
Osaka(Kansai)
13:20
Fukuoka
詳細

GK353
12:15
Osaka(Kansai)
詳細

JL6179
12:15
Osaka(Kansai)
詳細

KE724
12:25
Osaka(Kansai)
詳細

BX129
12:50
Osaka(Kansai)
14:20
Daegu
詳細

MU1022
12:50
Osaka(Kansai)
詳細

TW246
12:55
Osaka(Kansai)
15:05
Jeju
詳細

CZ8308
13:00
Osaka(Kansai)
15:25
Wuhan
詳細

UO851
13:10
Osaka(Kansai)
詳細

JL5661
13:10
Osaka(Kansai)
詳細

CI157
13:10
Osaka(Kansai)
詳細

CA922
13:30
Osaka(Kansai)
詳細

NH5733
13:30
Osaka(Kansai)
詳細

MM17
13:50
Osaka(Kansai)
15:25
Busan
詳細

GK675
13:50
Osaka(Kansai)
詳細

CI153
14:00
Osaka(Kansai)
詳細

GK204
14:05
Osaka(Kansai)
詳細

CZ390
14:10
Osaka(Kansai)
詳細

MU516
14:10
Osaka(Kansai)
詳細

JL5027
14:10
Osaka(Kansai)
詳細

7G24
14:20
Osaka(Kansai)
詳細

NH1713
14:25
Osaka(Kansai)
詳細

JL6155
14:35
Osaka(Kansai)
詳細

MM189
14:40
Osaka(Kansai)
詳細

MU8764
14:45
Osaka(Kansai)
詳細

NH1737
15:00
Osaka(Kansai)
詳細

MM135
15:00
Osaka(Kansai)
16:20
Sendai
詳細

TW284
15:10
Osaka(Kansai)
詳細

JL224
15:15
Osaka(Kansai)
詳細

CA152
15:20
Osaka(Kansai)
17:00
Dalian
詳細

NH5317
15:25
Osaka(Kansai)
18:45
Cebu
詳細

CZ8426
15:30
Osaka(Kansai)
詳細

JL2505
15:30
Osaka(Kansai)
詳細

CX595
15:40
Osaka(Kansai)
詳細

HO3152
15:45
Osaka(Kansai)
詳細

NH975
15:45
Osaka(Kansai)
詳細

MM27
16:00
Osaka(Kansai)
詳細

NH1717
16:10
Osaka(Kansai)
詳細

MM109
16:15
Osaka(Kansai)
詳細

NH5745
16:25
Osaka(Kansai)
詳細

7C1383
16:30
Osaka(Kansai)
詳細

CA736
16:55
Osaka(Kansai)
19:00
Tianjin
詳細

JL5613
16:55
Osaka(Kansai)
詳細

MU1026
17:00
Osaka(Kansai)
詳細

NH9756
17:00
Osaka(Kansai)
詳細

HO1340
17:00
Osaka(Kansai)
詳細

SQ621
17:25
Osaka(Kansai)
詳細

NH3826
17:30
Osaka(Kansai)
詳細

BX127
17:35
Osaka(Kansai)
19:10
Daegu
詳細

JL6006
17:40
Osaka(Kansai)
詳細

GK208
17:40
Osaka(Kansai)
詳細

MM137
17:55
Osaka(Kansai)
19:15
Sendai
詳細

JL7059
18:00
Osaka(Kansai)
詳細

HU8814
18:00
Osaka(Kansai)
20:00
Tianjin
詳細

BR129
18:30
Osaka(Kansai)
詳細

CX569
18:30
Osaka(Kansai)
詳細

NH3828
18:35
Osaka(Kansai)
詳細

KE726
18:40
Osaka(Kansai)
詳細

MM199
18:50
Osaka(Kansai)
詳細

9C8800
18:55
Osaka(Kansai)
21:05
Tianjin
詳細

CI173
19:05
Osaka(Kansai)
詳細

MU9822
19:30
Osaka(Kansai)
詳細

JL815
19:35
Osaka(Kansai)
詳細

JL5151
19:35
Osaka(Kansai)
詳細

7C1305
19:40
Osaka(Kansai)
詳細

9C6212
19:55
Osaka(Kansai)
詳細

HU410
20:00
Osaka(Kansai)
23:45
Xian
詳細

JL9
20:20
Osaka(Kansai)
詳細

NH1719
20:20
Osaka(Kansai)
詳細

NU9
20:20
Osaka(Kansai)
詳細

NH6979
20:40
Osaka(Kansai)
詳細

UO689
20:45
Osaka(Kansai)
詳細

HO1338
20:55
Osaka(Kansai)
詳細

MM67
21:00
Osaka(Kansai)
詳細

JL5083
21:00
Osaka(Kansai)
05:15
Cairns
詳細

NH98
21:10
Osaka(Kansai)
詳細

JL228
21:15
Osaka(Kansai)
詳細

BR179
22:10
Osaka(Kansai)
詳細

MM79
22:10
Osaka(Kansai)
詳細

SQ623
23:25
Osaka(Kansai)
詳細

D71
23:25
Osaka(Kansai)
詳細
số chuyến bay
Depature
Arrival
hôm nay

MM21
02:30
Osaka(Kansai)
詳細

NH3820
06:30
Osaka(Kansai)
詳細

MM311
07:00
Osaka(Kansai)
詳細

MM191
07:00
Osaka(Kansai)
詳細

GK200
07:40
Osaka(Kansai)
詳細

9C8778
08:00
Osaka(Kansai)
詳細

NH1711
08:00
Osaka(Kansai)
詳細

MM133
08:00
Osaka(Kansai)
09:20
Sendai
詳細

NH96
08:10
Osaka(Kansai)
詳細

JL1
08:15
Osaka(Kansai)
詳細

GK153
08:25
Osaka(Kansai)
詳細

TR111
08:30
Osaka(Kansai)
詳細

MM153
08:35
Osaka(Kansai)
09:50
Fukuoka
詳細

GK351
08:55
Osaka(Kansai)
詳細

KE734
09:00
Osaka(Kansai)
10:45
Jeju
詳細

NH973
09:00
Osaka(Kansai)
詳細

CZ394
09:00
Osaka(Kansai)
詳細

HO3150
09:00
Osaka(Kansai)
詳細

CA164
09:05
Osaka(Kansai)
詳細

JL7051
09:15
Osaka(Kansai)
詳細

VJ939
09:20
Osaka(Kansai)
詳細

GK471
09:25
Osaka(Kansai)
10:15
Kochi
詳細

CI159
09:30
Osaka(Kansai)
詳細

JL2501
09:30
Osaka(Kansai)
詳細

MU730
09:30
Osaka(Kansai)
詳細

VJ829
09:30
Osaka(Kansai)
詳細

7C1303
09:50
Osaka(Kansai)
11:50
Guam
詳細

MM125
09:50
Osaka(Kansai)
11:50
Kushiro
詳細

PR407
09:55
Osaka(Kansai)
12:55
Manila
詳細

MH53
09:55
Osaka(Kansai)
詳細

NH945
10:00
Osaka(Kansai)
11:35
Dalian
詳細

JL7053
10:00
Osaka(Kansai)
詳細

CX503
10:00
Osaka(Kansai)
詳細

MU8724
10:10
Osaka(Kansai)
詳細

NH1749
10:10
Osaka(Kansai)
12:35
Miyako
詳細

7C3172
10:10
Osaka(Kansai)
14:50
Guam
詳細

VN321
10:30
Osaka(Kansai)
詳細

NH9705
10:30
Osaka(Kansai)
詳細

7C1351
10:35
Osaka(Kansai)
12:05
Busan
詳細

NH1735
10:35
Osaka(Kansai)
詳細

7C1381
10:50
Osaka(Kansai)
詳細

OZ111
10:50
Osaka(Kansai)
詳細

7C1311
11:00
Osaka(Kansai)
12:40
Muan
詳細

NH3822
11:00
Osaka(Kansai)
詳細

NH6468
11:05
Osaka(Kansai)
15:50
Guam
詳細

BR177
11:10
Osaka(Kansai)
詳細

NH6957
11:10
Osaka(Kansai)
詳細

TW282
11:10
Osaka(Kansai)
詳細

NH5597
11:45
Osaka(Kansai)
15:35
Bangkok
詳細

7C1301
11:50
Osaka(Kansai)
詳細

CZ8390
11:55
Osaka(Kansai)
詳細

MU2794
12:00
Osaka(Kansai)
13:45
Dalian
詳細

JL5067
12:05
Osaka(Kansai)
13:25
Dalian
詳細

GK553
12:05
Osaka(Kansai)
13:20
Fukuoka
詳細

3K724
12:15
Osaka(Kansai)
詳細

9C8590
12:20
Osaka(Kansai)
詳細

MM177
12:25
Osaka(Kansai)
詳細

HO1336
12:50
Osaka(Kansai)
詳細

NH9752
12:50
Osaka(Kansai)
詳細

MM5
12:55
Osaka(Kansai)
詳細

CZ612
13:10
Osaka(Kansai)
詳細

MU226
13:10
Osaka(Kansai)
詳細

FM226
13:10
Osaka(Kansai)
詳細

HU8138
13:20
Osaka(Kansai)
15:20
Tianjin
詳細

BX125
13:30
Osaka(Kansai)
15:00
Busan
詳細

3K764
13:45
Osaka(Kansai)
17:00
Manila
詳細

JL6167
13:50
Osaka(Kansai)
詳細

3U8802
14:00
Osaka(Kansai)
17:15
Xian
詳細

JL6002
14:05
Osaka(Kansai)
詳細

JL5611
14:10
Osaka(Kansai)
詳細

FM516
14:10
Osaka(Kansai)
詳細

MF9240
14:10
Osaka(Kansai)
詳細

NH24
14:20
Osaka(Kansai)
詳細

NH3824
14:20
Osaka(Kansai)
詳細

NH171
14:25
Osaka(Kansai)
詳細

GK157
14:35
Osaka(Kansai)
詳細

JL897
14:45
Osaka(Kansai)
詳細

UO687
14:55
Osaka(Kansai)
詳細

SL305
15:00
Osaka(Kansai)
詳細

CA3354
15:10
Osaka(Kansai)
詳細

MM157
15:10
Osaka(Kansai)
16:25
Fukuoka
詳細

NH990
15:15
Osaka(Kansai)
詳細

NH5721
15:20
Osaka(Kansai)
17:00
Dalian
詳細

PR409
15:25
Osaka(Kansai)
18:45
Cebu
詳細

JL250
15:30
Osaka(Kansai)
詳細

MM217
15:35
Osaka(Kansai)
詳細

JL7067
15:40
Osaka(Kansai)
詳細

CA6666
15:45
Osaka(Kansai)
詳細

GK377
15:50
Osaka(Kansai)
18:15
Miyako
詳細

MM309
16:05
Osaka(Kansai)
詳細

PR897
16:15
Osaka(Kansai)
詳細

CX565
16:20
Osaka(Kansai)
詳細

CA858
16:25
Osaka(Kansai)
詳細

MU748
16:55
Osaka(Kansai)
詳細

TR895
16:55
Osaka(Kansai)
詳細

HO1394
16:55
Osaka(Kansai)
詳細

9C9000
17:00
Osaka(Kansai)
詳細

OZ113
17:00
Osaka(Kansai)
詳細

3K722
17:20
Osaka(Kansai)
詳細

7G26
17:30
Osaka(Kansai)
詳細

NH5959
17:35
Osaka(Kansai)
21:25
Bangkok
詳細

TG673
17:35
Osaka(Kansai)
21:25
Bangkok
詳細

HX619
17:40
Osaka(Kansai)
詳細

JL6175
17:55
Osaka(Kansai)
詳細

GK357
17:55
Osaka(Kansai)
詳細

CX507
18:00
Osaka(Kansai)
詳細

ZE614
18:10
Osaka(Kansai)
詳細

JL7063
18:30
Osaka(Kansai)
詳細

NH5827
18:30
Osaka(Kansai)
詳細

7G28
18:35
Osaka(Kansai)
詳細

JL5215
18:40
Osaka(Kansai)
詳細

BX121
18:50
Osaka(Kansai)
20:20
Busan
詳細

7C1353
19:00
Osaka(Kansai)
20:30
Busan
詳細

FM822
19:30
Osaka(Kansai)
詳細

KE740
19:35
Osaka(Kansai)
詳細

NH1709
19:35
Osaka(Kansai)
20:50
Fukuoka
詳細

LJ218
19:40
Osaka(Kansai)
21:05
Busan
詳細

7C3171
19:50
Osaka(Kansai)
詳細

MM11
20:00
Osaka(Kansai)
詳細

GK210
20:10
Osaka(Kansai)
詳細

NH1739
20:20
Osaka(Kansai)
詳細

NH173
20:20
Osaka(Kansai)
詳細

CI177
20:35
Osaka(Kansai)
詳細

OZ1155
20:40
Osaka(Kansai)
詳細

MU1024
20:55
Osaka(Kansai)
詳細

NH9754
20:55
Osaka(Kansai)
詳細

QF242
21:00
Osaka(Kansai)
05:15
Cairns
詳細

JQ16
21:00
Osaka(Kansai)
05:15
Cairns
詳細

5J827
21:15
Osaka(Kansai)
00:35
Manila
詳細

NH100
21:35
Osaka(Kansai)
詳細

NH5841
22:10
Osaka(Kansai)
詳細

D72
22:15
Osaka(Kansai)
詳細

MM29
23:25
Osaka(Kansai)
詳細

XJ611
23:55
Osaka(Kansai)
詳細
ホテル予約