Từ
Loading...
 
Reverse
Đến
Ngày khởi hành
lịch sử tìm kiếm
Một số nội dung trên trang này là bằng tiếng Nhật.

báo cáo nội trú 2017/11/18
ジェットスター・アジア航空 3K792便 沖縄(那覇)-シンガポール線 搭乗レポート(就航初便)

ジェットスター・アジア航空 3K792便 沖縄(那覇)-シンガポール線の就航初便に搭乗しましたのでレポートし ... [Cho xem nhiều hơn]

báo cáo nội trú 2017/9/20
ジェットスター・パシフィック航空 BL164便 ダナン-大阪(関西)線 搭乗レポート

ジェットスター・パシフィック BL164便 ダナン-大阪(関西)線に搭乗しましたのでレポートします。  こ ... [Cho xem nhiều hơn]

báo cáo nội trú 2017/9/6
ジェットスター・パシフィック航空 BL621便 大阪(関西)-ハノイ線 搭乗レポート (就航初便)

ジェットスター・パシフィック BL621便 大阪(関西)-ハノイ線の就航初便に搭乗しましたのでレポートします ... [Cho xem nhiều hơn]

báo cáo nội trú 2017/6/4
ジェットスター・ジャパン GK35便 東京(成田)-上海(浦東)線 搭乗レポート (就航初便)

ジェットスター・ジャパン GK35便 東京(成田)-上海(浦東)線の就航初便に搭乗しましたのでレポートします。 ... [Cho xem nhiều hơn]

báo cáo nội trú 2014/4/28
ジェットスター・ジャパン 東京(成田)-福岡線 GK501便 搭乗レポート

ジェットスター 東京(成田)-福岡線 GK501便に搭乗しましたのでレポートします。 ■今回のレポートで利用 ... [Cho xem nhiều hơn]

báo cáo nội trú 2014/3/31
ジェットスター・ジャパン 大阪(関西)-東京(成田)線 GK210便 搭乗レポート

ジェットスター 大阪(関西)-東京(成田)線 GK210便に搭乗しましたのでレポートします。 ■今回のレポート ... [Cho xem nhiều hơn]

báo cáo nội trú 2013/12/6
ジェットスター・ジャパン 東京(成田)-大阪(関空)線 GK205便 搭乗レポート

ジェットスターを利用して、東京(成田)から大阪(関空)へ行きましたので搭乗レポートとしてお届けします。 ... [Cho xem nhiều hơn]