Từ
Loading...
 
Reverse
Đến
Ngày khởi hành
lịch sử tìm kiếm
Một số nội dung trên trang này là bằng tiếng Nhật.
香港国際空港 香港
ほんこんこくさいくうこう
IATA: HKG
ICAO: VHHH
中華人民共和国・香港にある国際空港。
vị trí中国

最寄り駅

[MTR機場快線] 機場(空港)駅

路線バス

[行先] 香港島、九龍、新界

hãng hàng không - 香港国際空港

thời gian biểu - 香港国際空港

số chuyến bay
Depature
Arrival
hôm nay

TW5971
00:25
Hong Kong
詳細

HX1566
00:35
Hong Kong
詳細

NH822
00:40
Hong Kong
詳細

KE608
00:55
Hong Kong
詳細

RS502
01:00
Hong Kong
詳細

CX659
01:45
Hong Kong
詳細

HX606
01:55
Hong Kong
詳細

UO618
07:10
Hong Kong
詳細

UO820
07:30
Hong Kong
詳細

CI922
07:50
Hong Kong
詳細

UO546
07:55
Hong Kong
詳細

CX562
08:00
Hong Kong
詳細

CX438
08:10
Hong Kong
詳細

KA212
08:35
Hong Kong
11:20
Phuket
詳細

CX530
08:55
Hong Kong
詳細

CX759
09:00
Hong Kong
詳細

CX619
09:10
Hong Kong
詳細

HX608
09:15
Hong Kong
詳細

HX628
09:50
Hong Kong
詳細

CX450
10:00
Hong Kong
詳細

CX494
10:25
Hong Kong
詳細

TG2609
10:25
Hong Kong
12:55
Phuket
詳細

TR979
10:55
Hong Kong
詳細

CI904
11:05
Hong Kong
詳細

BR852
11:15
Hong Kong
詳細

CX739
11:30
Hong Kong
詳細

JL8286
12:00
Hong Kong
詳細

SQ891
12:30
Hong Kong
詳細

CX400
13:00
Hong Kong
詳細

ZE932
13:10
Hong Kong
詳細

OZ722
13:15
Hong Kong
詳細

BR868
13:35
Hong Kong
詳細

7C2102
13:55
Hong Kong
詳細

CX735
14:05
Hong Kong
詳細

3K698
14:25
Hong Kong
詳細

KA214
14:45
Hong Kong
17:30
Phuket
詳細

CX635
15:05
Hong Kong
詳細

KE614
15:25
Hong Kong
詳細

JL26
15:35
Hong Kong
詳細

CX472
15:45
Hong Kong
詳細

CX657
16:00
Hong Kong
詳細

JL7032
16:25
Hong Kong
詳細

CX532
16:25
Hong Kong
詳細

CX502
16:35
Hong Kong
詳細

HX282
16:40
Hong Kong
詳細

CX470
17:45
Hong Kong
詳細

UO32
17:55
Hong Kong
詳細

CX402
18:30
Hong Kong
詳細

SQ865
18:50
Hong Kong
詳細

BR872
19:40
Hong Kong
詳細

CI920
19:55
Hong Kong
詳細

CX468
20:00
Hong Kong
詳細

CI924
21:10
Hong Kong
詳細

TR975
21:50
Hong Kong
詳細

CI928
22:30
Hong Kong
詳細

HX646
23:30
Hong Kong
詳細

UO624
23:50
Hong Kong
詳細
số chuyến bay
Depature
Arrival
hôm nay

TW118
00:25
Hong Kong
詳細

OZ746
00:35
Hong Kong
詳細

CX412
00:55
Hong Kong
詳細

OZ9662
01:00
Hong Kong
詳細

7C2108
01:30
Hong Kong
詳細

CX566
01:50
Hong Kong
詳細

KE612
02:05
Hong Kong
詳細

BR828
07:25
Hong Kong
詳細

UO812
07:45
Hong Kong
詳細

CX691
07:50
Hong Kong
詳細

KA486
08:00
Hong Kong
詳細

SQ1
08:00
Hong Kong
詳細

CX564
08:30
Hong Kong
詳細

KA382
08:45
Hong Kong
13:00
Fukuoka
詳細

CX548
08:55
Hong Kong
詳細

SQ857
09:05
Hong Kong
詳細

CX410
09:15
Hong Kong
詳細

BR892
09:50
Hong Kong
詳細

OZ9294
09:50
Hong Kong
詳細

CI602
10:20
Hong Kong
詳細

CX536
10:25
Hong Kong
詳細

CX506
10:45
Hong Kong
詳細

KA380
11:05
Hong Kong
15:25
Fukuoka
詳細

JL8284
11:05
Hong Kong
15:25
Fukuoka
詳細

CX474
11:25
Hong Kong
詳細

CI642
11:55
Hong Kong
詳細

KA378
12:00
Hong Kong
詳細

KE604
12:35
Hong Kong
詳細

UO830
13:05
Hong Kong
詳細

HX1552
13:15
Hong Kong
詳細

LJ114
13:30
Hong Kong
詳細

CX420
13:45
Hong Kong
詳細

CI910
14:00
Hong Kong
詳細

SQ863
14:10
Hong Kong
詳細

NH860
14:25
Hong Kong
詳細

CX462
14:50
Hong Kong
詳細

CX500
15:20
Hong Kong
詳細

BR870
15:30
Hong Kong
詳細

SQ861
15:45
Hong Kong
詳細

HX610
15:50
Hong Kong
詳細

JL7038
16:25
Hong Kong
詳細

CX542
16:25
Hong Kong
詳細

UO626
16:35
Hong Kong
詳細

CI914
16:40
Hong Kong
詳細

CX416
16:40
Hong Kong
詳細

CI916
17:45
Hong Kong
詳細

KE602
18:10
Hong Kong
詳細

KA482
18:45
Hong Kong
詳細

TR981
19:15
Hong Kong
詳細

SQ871
19:55
Hong Kong
詳細

CX715
20:00
Hong Kong
詳細

UO763
20:10
Hong Kong
22:55
Phuket
詳細

BR858
21:10
Hong Kong
詳細

HX284
21:55
Hong Kong
詳細

CX408
22:55
Hong Kong
詳細

OZ9298
23:30
Hong Kong
詳細
ホテル予約