Từ
Loading...
 
Reverse
Đến
Ngày khởi hành
lịch sử tìm kiếm
Một số nội dung trên trang này là bằng tiếng Nhật.

báo cáo nội trú
エアアジアX 東京(羽田)-クアラルンプール線 D7 523便 搭乗レポート プレミアムフラットベッド編

2016/3/20

エアアジアX 東京(羽田)-クアラルンプール線に搭乗しましたのでレポートします。 ■今回のレポートで利 ... [Cho xem nhiều hơn]

báo cáo nội trú
タイ・エアアジアX 東京(成田)-バンコク(ドンムアン)線 XJ601便 搭乗レポート

2015/7/17

タイ・エアアジアX XJ601便 東京(成田)-バンコク(ドンムアン)線に搭乗しましたのでレポートします。 ■ ... [Cho xem nhiều hơn]

báo cáo nội trú
エアアジアX クアラルンプール-東京(羽田)線 D7 522便 搭乗レポート

2014/7/22

エアアジアX クアラルンプール-東京(羽田)線に搭乗しましたのでレポートします。 ■今回のレポートで利用 ... [Cho xem nhiều hơn]

báo cáo nội trú
エアアジアX 東京(羽田)-クアラルンプール線 D7 523便 搭乗レポート

2014/7/16

エアアジアX 東京(羽田)-クアラルンプール線に搭乗しましたのでレポートします。 ■今回のレポートで利用 ... [Cho xem nhiều hơn]

báo cáo nội trú
香港エクスプレス航空 東京(羽田)-香港線 UO625便 搭乗レポート

2014/4/4

香港エクスプレス航空 東京(羽田)-香港線 UO625便に搭乗しましたのでレポートします。 ■今回のレポートで ... [Cho xem nhiều hơn]