Từ
Loading...
 
Reverse
Đến
Ngày khởi hành
lịch sử tìm kiếm
Một số nội dung trên trang này là bằng tiếng Nhật.

báo cáo nội trú
スクート TR201便 東京(成田)-台北(桃園)線 搭乗レポート ScootBiz(スクートビズ)編

2017/9/12

LCCの座席は「狭い」と言われます。  確かにそうなんですが、一般的なLCCの座席は屈強な男子と小柄な女 ... [Cho xem nhiều hơn]